Hur skiljer sig Q-interactive från Q-global?

Q-interactive och Q-global är två olika digitala erbjudanden. På dessa två internetbaserade plattformar, kan användare administrera, scora samt sammanställa resultat från test. Det finns både skillnader och likheter mellan Q-interactives och Q-globals funktionaliteter och användningsområden. Läs mer här ››