Ny artikel diskuterar forskningen kring arbetsminnesträning

Vad säger forskningen om arbetsminnesträning och effekter på inlärning? I en nypublicerad vetenskaplig artikel i Frontiers in Psychology diskuteras den forskning som finns inom området och vad man ska tänka på, både vid tolkning av resultat och genomförande av studier.