Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Aktuellt

Nu finns ett gratis scoringprogram att ladda ner för att enkelt poängsätta och sammanställa resultat på Vineland-II. Råpoängen på varje enskild delskala registreras i en Excelfil och programmet genererar automatiskt en resultatsammanställning.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows ...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


“6-åringen har svårt att ta instruktioner i flera led, 15-åringen är dålig på riskbedömning, men
20-åringen är redo att fatta viktiga beslut. Det visar ny forskning. En av forskarna, Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, förklarar vad de kommit fram till.”

D...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


Neurologiska sjukdomar förekommer oftare hos prematura barn än hos jämnåriga. Flera studier har visat att för tidigt födda barn ofta har nedsatt koncentration, svårigheter med exekutiva funktioner och dåligt arbetsminne. Dessa funktioner är viktiga för inlärning, planering och problemlösning och kom...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Blandmånga olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse fö...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver representanter för Swedish Brain Power vikten av att utreda tidiga symptom på demenssjukdom för att få en korrekt diagnos och därmed adekvat behandling och stöd.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är demens en folksjukdom och vår tids snabbast växa...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) är utvecklat i syfte att identifiera och kartlägga neurokognitiva störningar. På mellan 20 och 30 minuter får klinikern en bild av patientens funktionsnivå vad gäller uppmärksamhet, verbala och visuospatiala förmågor, samt om...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


Direkt efter julledigheten körde alla elever i en sjua på Furulidsskolan i Aneby igång att träna Cogmed RM (tidigare RoboMemo). På fredagskvällen fem veckor senare anordnades en avslutande klassfest som gemensam belöning. ”Det har gått förvånansvärt bra att träna hela klassen och vi har lärt oss myc...

Läs mer

Publicerat i Aktuellt


Danderyds sjukhus är den i särklass största användaren av Cogmed Arbetsminnesträning inom vården i Sverige. Sedan 2008 har närmare 300 träningar genomförts. Övervägande del av de som tränar är strokepatienter på avdelningen Rehabmedicin. ”Träningen passar väldigt bra in i vår verksamhet”, säger arbe...

Läs mer

Under läsåret 2009/2010 arbetsminnestränade fler än 100 elever på Torsviks skola. Det är mer än 15% av skolans elever. Specialpedagog Eva Ullberg har många års erfarenhet av Cogmed Arbetsminnesträning och är en av fem coacher på högstadiet. Hon menar att skolan, genom att erbjuda arbetsminnesträning...

Läs mer