Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Kommande produkt

BASC banner

Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3

BASC-­3 består av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Självskattningsskalor finns för barn och unga i åldern 8–19 år, Föräldraskattningsskalor för föräldrar/vårdnadshavare till barn och unga i åldern 6–19 år, och Lärarskattningsskalor för lärare till elever i åldern 6–19 år. BASC-3 innehåller en stor mängd mått och skalor som rör problembeteenden och psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

När kan du använda BASC-3?

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeproblematik och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Information från BASC-3 kan med fördel användas som en startpunkt för planering av interventioner. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Digital administrering - snabbt och enkelt

BASC-3 är enkel att administera via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; till exempel lärare och föräldrar. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

Läs mer om BASC-3 här ››

Vill du få mer information om BASC-3 eller en presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››