Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BNIS

BNI Screen for Higher Cerebral Functions

George Prigatano, Kiran Amin & Leslie Rosenstein

Typ av test: Test för bedömning av högre hjärnfunktion hos vuxna
Språkversion: Svensk version, 2008
Åldersintervall: Vuxna
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog

BNI Screen for Higher Cerebral Functions (BNIS) är utvecklat för att ge en snabb, reliabel och valid bedömning av högre hjärnfunktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till exempel kort efter inträffad hjärnskada (TBI, stroke) , men även vid olika typer av demenssjukdomar.

Screeningen - som inleds med en prescreening för bedömning av huruvida patienten har en grundläggande funktionsnivå, ger information om ett brett spektrum av förmågor. Totalt omfattas sju områden:

  • Tal och språk
  • Orientering
  • Uppmärksamhet/Koncentration
  • Visuospatial förmåga/Problemlösning
  • Minne
  • Affekt
  • Medvetenhet vs utförande
  • Resultat från BNIS ger en översiktlig bild av kognitiva och affektiva karaktäristika som kan ligga till grund för planering av vilka ytterligare neuropsykologiska metoder som kan vara aktuella att administrera i en vidare utredning, liksom stöd för differentialdiagnostisering och rehabiliteringsplanering.

Svensk bearbetning

Den svenska bearbetningen och instrumentets egenskaper beskrivs i manualen. Svenska normdata samt kliniska data presenteras.

Ta del av psykolog Caisa Hofgrens avhandlingsarbete kring BNIS; Hofgren, C. (2009) Screening of cognitive functions. Evaluation of methods and their applicability in neurological rehabilitation. Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska Academy. University of Gothenburg.

Filnedladdning

Availability: I lager

Beställ BNIS

125710
BNIS Komplett
Manual, Protokoll, 25 st*, Instruktion (laminerad A4), 1st, Stimulusbok

Pris 2 915 SEK

125730
BNIS Manual

Pris 1 555 SEK

125720
BNIS Protokoll, 25 st*

Pris 645 SEK

125761
BNIS Instruktion (laminerad A4), 1 st

Pris 75 SEK

125760
BNIS Stimulusbok

Pris 1 040 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial