Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Copyright

Pearson Assesments produkter skyddas av upphovsrättslagen. Detta innebär att mångfaldigande av test och metoder, testprotokoll, rättningsmallar, normer och material, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Pearson Assessment, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc. Förbudet gäller även överföring till annan typ av media, till exempel datortillämpning. Upphovsrättsintrång som sker uppsåtligen eller med grov oaktsamhet kan förutom till skadeståndsskyldighet leda till straffansvar.

Testsekretess

Det är viktigt att uppgifter i psykologiska test inte sprids utanför angivet användningsområde. Okontrollerad spridning av testuppgifter medför att testet snabbt förlorar i värde för sitt avsedda ändamål. Testmaterial ska förvaras så att tillgång begränsas till behöriga användare och testens integritet upprätthålls. För testsekretess gäller Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 17 kap 4§.