Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

D-KEFS

Delis-Kaplan Executive Function System

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

Typ av test: Test för bedömning av exekutiva funktioner
Språkversion: Svensk version, 2005
Åldersintervall: 8–89 år (D-KEFS Ordspråk 16–89 år)
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Varierande, samtliga test ca 90 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. D-KEFS består av nio fristående test. Vilket/vilka test som väljs avgörs av den aktuella frågeställningen. Deltesten är:

  • D-KEFS Trail Making Test – mäter kognitiv flexibilitet i en visuomotorisk uppgift
  • D-KEFS Verbalt flöde – mäter förmåga till verbal produktion/verbalt flöde
  • D-KEFS Mönsterflöde – mäter förmågan till spatial produktion/mönsterflöde
  • D-KEFS Color-Word Interference Test – mäter förmågan till verbal inhibering
  • D-KEFS Sortering – mäter förmåga till problemlösning, verbal och spatial begreppsbildning samt kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tjugo frågor – mäter förmåga till hypotestestning och abstrakt tänkande
  • D-KEFS Begreppsförståelse – mäter slutledningsförmåga, hypotesprövning och kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tornet – mäter förmåga till stegvist resonemang och planering samt impulsivitet
  • D-KEFS Ordspråk – mäter förmåga att tänka metaforiskt och abstrakt

Samtliga nio test poängsätts enligt anvisningar i manualen. Dessutom finns riktlinjer för hur olika typer av processmått ska bedömas. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av såväl exekutiva nyckelfunktioner, som av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Det svenska manualsupplementet beskriver de ingående testen och dessas mätområden samt ger anvisningar för administrering och poängsättning. Information om tolkning återfinns i den amerikanska D–KEFS Examiner´s Manual. Allt testmaterial packas i en väska.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska och norska kliniska studier redovisas. Amerikanska normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett innehåller: Svenskt Manualsupplement, Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk, 1 exemplar av vart och ett av artikelnummer 120020–120084, Examiner’s Manual, Technical Manual, 1 laminerat kort till Verbalt flöde, 3 laminerade kort till Mönsterflöde, 4 laminerade kort till Color–Word Interference Test, 3 laminerade kort till Sortering, 3 kortlekar till Sortering, 1 laminerat kort till Tjugo frågor, 1 tornmodell till Tornet.

Scoring Assistant

Amerikanskt scoringprogram för effektiv och enkel scoring.

Support: Registrering av programmet och all teknisk support sker genom kontakt med vårt kontor i England. Här finner du kontaktinformation och felsökningshjälp.
Vi ersätter inte borttappade scoringprogram.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows. Endast 32-bitars operativsystem. Enanvändarprogram.

Availability: I lager

Beställ D-KEFS

120010
D-KEFS Komplett
Se under "Beskrivning" för information om vad som ingår

Pris 12 720 SEK

720050-1
D-KEFS Scoring Assistant

Pris 3 720 SEK

120030
D-KEFS Svenskt Manualsupplement

Pris 1 300 SEK

120031
D-KEFS Stimulusbok
Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk

Pris 2 305 SEK

120020
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell avsökning Svarsformulär, 10 st*

Pris 255 SEK

120021
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Sifferserie Svarsformulär, 10 st*

Pris 255 SEK

120022
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavsserie Svarsformulär, 10 st*

Pris 255 SEK

120023
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Siffer- och bokstavsväxling Svarsformulär, 10 st*

Pris 255 SEK

120024
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighet Svarsformulär, 10 st*

Pris 255 SEK

120025
D-KEFS Mönsterflöde Svarshäfte, 10 st*

Pris 275 SEK

120026
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 st*

Pris 200 SEK

120027
D-KEFS Verbalt flöde Protokoll, 10 st*

Pris 275 SEK

120028
D-KEFS Mönsterflöde Protokoll, 10 st*

Pris 200 SEK

120029
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 st*

Pris 275 SEK

120080
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 st*

Pris 330 SEK

120081
D-KEFS Tjugo frågor Protokoll, 10 st*

Pris 225 SEK

120082
D-KEFS Begreppsförståelse Protokoll, 10 st*

Pris 275 SEK

120083
D-KEFS Tornet Protokoll, 10 st*

Pris 275 SEK

120084
D-KEFS Ordspråk Protokoll, 10 st*

Pris 255 SEK

820030-1
D-KEFS Examiner’s Manual

Pris 1 975 SEK

820031-1
D-KEFS Technical Manual

Pris 2 085 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial