Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Kurs i D-KEFS!

 

Vi har glädjen att berätta att vi i samarbete med Christine Bedinger kommer arrangera en fördjupande kurs i testning med D-KEFS. Kursen kommer ledas av Christine och kommer att ge dig inspiration och motivation till använda D-KEFS vid utredningar. 

Om kursen

Målet med kursen är att du ska få kunskap om utredning av exekutiva funktioner utifrån en uppdaterad neuropsykologisk grund, en utökad kunskap om de olika deltesternas mätegenskaper samt tolkning och sammanvägning av resultat. Kursen är uppdelad på två dagar. Första dagen ägnas åt generell förståelse för D-KEFS och dess användningsområden. Andra kursdagen äger rum två månader senare och innebär ytterligare fördjupning i tolkning samt diskussion kring ekologisk validitet och D-KEFS koppling till andra neuropsykologiska test. Under fördjupningsdagen fokuserar vi även på åtgärder och rekommendationer, samt klientanpassad återkoppling av resultat. Mellan kursdagarna ska du på egen hand använda D-KEFS och utifrån aktuell patients problematik välja och genomföra valda deltest ur D-KEFS. Tolkningar av resultatet, utifrån utredningen som helhet, diskuteras på fördjupningsdagen där några av kursdeltagarna ges möjlighet att dra sina egna utredningsärenden i gruppen. 

Dag 1: Utbildningsdag i december

  • Processinriktat utredningsarbete

  • Genomgång av de nio deltesten i D-KEFS 

  • Användande och tolkning av prestationsmått, processmått och kontrastmått

  • Ekologisk validitet vid testning av exekutiva funktioner

  • Lämpliga testval vid olika frågeställningar med koppling till WAIS

  • Sammanvägning och tolkning av kvantitativa och kvalitativa data och observationer vid bedömning av exekutiv funktion

Dag 2: Fördjupningsdag i februari

  • Falldragning och diskussion av deltagarnas egna utredningar

  • Fördjupad tolkning och sammanvägning av resultat (D-KEFS och andra neuropsykologiska test)

  • Hur resultaten formuleras till praktiskt användbara rekommendationer i klientens vardag

  • Terapeutisk och pedagogisk återkoppling av testresultat

Om Christine

Christine Bedinger är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Christine har lång erfarenhet av att utbilda i både D-KEFS och WAIS-IV. Hon har även mångårig erfarenhet av neuropsykologisk utredning, personlighetsutredning, funktionsbedömning och psykiatrisk diagnostik av patienter med psykossjukdomar, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra svåra och komplexa psykiatriska tillstånd. Christine äger och driver utbildnings- och konsultföretaget Kognitia Psykologkonsult AB där hon föreläser, utbildar och handleder i neuropsykologiska utredningsmetoder. Christine har arbetat med oss som klinisk expert på flera testutvecklingsprojekt, till exempel med D-KEFS, WAIS-IV, Q-interactive och det nu aktuella projektet med WAIS-V.

Om D-KEFS

Delis-Kaplan Executive function system är ett test för bedömning av exekutiva funktioner. D-KEFS kompletterar WAIS-IV då D-KEFS tillhandahåller en standardiserade bedömningar av exekutiva funktioner. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av exekutiva nyckelfunktioner. De 9 testen i D-KEFS är uppbyggda på ett processinriktat sätt vilket gör det möjligt att göra kvalificerade felanalyser. På så sätt kan psykologen analysera orsaken till varför patienten lyckas eller misslyckas på ett test och dra slutsatser av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett högt eller lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Praktisk information

Var hålls kursen?

van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm, i Lilla Biblioteket

När hålls kursen? 

Observera att kursdagarna äger rum med två månaders mellanrum

Dag 1: 6 december 2019 klockan 9.00–16.00

Dag 2: 7 februari 2020 klockan 9.00–16.00

Hur många platser finns det?

15 platser 

Vad kostar kursen?

10 000 exkl. moms. Testmaterial ingår inte.

Konferenspaket med kaffe och smörgås på förmiddagen, lunch, samt kaffe och fikabröd på eftermiddagen ingår för båda dagarna. 

Förkunskapskrav:

Leg. psykolog eller PTP-psykolog


Har du andra frågor om kursen kan du maila: filippa.isaksson@pearson.com

Anmäl dig här