Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Alla produkter A-Ö

 • ABAS-II

  Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition Patti Harrison & Thomas Oakland

  Skattningsskalor för bedömning av adaptiva färdigheter hos barn och ungdomar

  ABAS-II
  Nyhet! Campaign
 • AWMA-2 - Utgått

  Alloway Working Memory Assessment, Second Edition Tracy Packiam Alloway (2011)

  Test för bedömning av arbetsminnesproblematik

  AWMA-2 - Utgått
  Nyhet! Campaign
 • BADS

  Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

  Neuropsykologiskt test för bedömning av exekutiv dysfunktion

  BADS
  Nyhet! Campaign
 • BAI

  Beck Anxiety Inventory Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990

  Självskattningsskala för att bedöma grad av ångest

  BAI
  Nyhet! Campaign
 • Bayley-III

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition Nancy Bayley, 2006

  Test för allsidig utvecklingsbedömning av späd- och småbarn

  Bayley-III
  Nyhet! Campaign
 • Bayley-III Screening Test

  Nancy Bayley, 2005

  Avsett för screening av kognitiv, språklig och motorisk utvecklingsförsening hos späd- och småbarn

  Bayley-III Screening Test
  Nyhet! Campaign
 • BDI-2

  Beck Depression Inventory - Second Edition Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown, 1996

  Självskattningsskala för att bedöma grad av depression

  BDI-2
  Nyhet! Campaign
 • Beck Ungdomsskalor

  Judith S. Beck, Aaron T. Beck & John B. Jolly, 2001

  Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar

  Beck Ungdomsskalor
  Nyhet! Campaign
 • Beery VMI-6

  Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition Keith E. Beery & Natasha A. Beery

  Test avsett för screening av svårigheter avseende integration av visuell och motorisk förmåga

  Beery VMI-6
  Nyhet! Campaign
 • BKT

  Bedömning av kritiskt tänkande Goodwin Watson och Edwin M Glaser, 2002

  Begåvningstest med fokus på förmågan till kritiskt tänkande och analytiskt resonerande

  BKT
  Nyhet! Campaign
 • BOT 2

  Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition Robert H. Bruininks & Brett D. Bruininks

  Test för bedömning av fin- och grovmotorik

  BOT 2
  Nyhet! Campaign
 • Brown ADD Scales

  Brown Attention-Deficit Disorder Scales Thomas E. Brown, 1996

  Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik

  Brown ADD Scales
  Nyhet! Campaign
 • CCC-2

  Children's Communication Checklist - Second Edition Dorothy Bishop

  Checklista för screening av språksvårigheter

  CCC-2
  Nyhet! Campaign
 • CELF-4

  Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003

  Test för bedömning av språksvårigheter

  CELF-4
  Nyhet! Campaign
 • Cogmed

  Arbetsminnesträning för barn, ungdomar och vuxna

  Cogmed
  Nyhet! Campaign
 • CTQ

  Childhood Trauma Questionnaire - A Retrospective Self-Report David P. Bernstein & Laura Fink

  Självskattningsskala för retrospektiv bedömning av traumabakgrund

  CTQ
  Nyhet! Campaign
 • D-KEFS

  Delis-Kaplan Executive Function System Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

  Test för bedömning av exekutiva funktioner

  D-KEFS
  Nyhet! Campaign
 • D-REF

  Delis Rating of Executive Functions Dean C. Delis, 2012

  Skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner

  D-REF
  Nyhet! Campaign
 • Movement ABC-2

  Movement Assessment Battery for Children - Second Edition Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007

  Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå

  Movement ABC-2
  Nyhet! Campaign
 • NEPSY-II

  Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp

  Test för neuropsykologisk undersökning av barn

  NEPSY-II
  Nyhet! Campaign
 • PPVT-4

  Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

  Test för bedömning av receptivt ordförråd

  PPVT-4
  Nyhet! Campaign
 • Ravens matriser

  John Raven, 1998

  Icke-verbalt test på generell begåvning

  Ravens matriser
  Nyhet! Campaign
 • RBANS

  Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status Christopher Randolph, 1998

  Screeninginstrument för bedömning av kognitivt fungerande

  RBANS
  Nyhet! Campaign
 • Sensory Profile 2

  Winnie Dunn (2014)

  Skattningsskalor för bedömning av sensorisk bearbetning

  Sensory Profile 2
  Nyhet! Campaign
 • TEA-Ch

  Test of Everyday Attention for Children Tom Manly, Ian H. Robertson, Vicki Anderson & Ian Nimmo-Smith, 1998

  Test för bedömning av uppmärksamhetsfunktioner hos barn och ungdomar

  TEA-Ch
  Nyhet! Campaign
 • TROG-2

  Test for Reception of Grammar - Second Edition Dorothy Bishop

  Test för bedömning av receptiva grammatiska färdigheter

  TROG-2
  Nyhet! Campaign
 • Vineland-II

  Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla

  Skattningskalor för bedömning av adaptivt beteende

  Vineland-II
  Nyhet! Campaign
 • WAIS-IV

  Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition David Wechsler

  Test för bedömning av kognitivt fungerande hos ungdomar och vuxna

  WAIS-IV
  Nyhet! Campaign
 • WAIS-IV NI

  WAIS-IV som neuropsykologiskt instrument Pearson Assessment, 2013

  Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade

  WAIS-IV NI
  Nyhet! Campaign
 • WISC-IV

  Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition David Wechsler, 2003

  Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

  WISC-IV
  Nyhet! Campaign
 • WISC-IV Integrated

  Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition - Integrated David Wechsler, 2004

  Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade hos barn och ungdomar

  WISC-IV Integrated
  Nyhet! Campaign
 • WISC-V

  Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition David Wechsler, 2014

  Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

  WISC-V
  Nyhet! Campaign
 • WMRS

  Working Memory Rating Scale Tracy P. Alloway, Susan E. Gathercole och Hanna J. Kirkwood (2008)

  Screeninginstrument för bedömning av arbetsminnesproblematik

  WMRS
  Nyhet! Campaign
 • WMS-III

  Wechsler Memory Scale – Third Edition David Wechsler

  Test för bedömning av inlärning och minne

  WMS-III
  Nyhet! Campaign
 • WNV

  Wechsler Nonverbal Scale of Ability

  Icke-verbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar

  WNV
  Nyhet! Campaign
 • WPPSI-IV

  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition David Wechsler, 2012

  Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn

  WPPSI-IV
  Nyhet! Campaign