Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Sensory Profile Adolescent/Adult

Catana E. Brown och Winni Dunn, 2002

Typ av test: Självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning
Språkversion: Svensk version, 2014
Åldersintervall: 11–65+ år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Cirka 15 minuter
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Sjukgymnast

Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) är ett självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning och avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till. Självskattningsformuläret innehåller 60 påståenden som personen besvarar genom att gradera (på en 5-gradig skala) hur han eller hon vanligtvis upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Resultaten kategoriseras därefter in i fyra kvadranter som beskriver olika sätt att ta emot och reagera/agera på sensorisk information.

Översiktlig beskrivning ››

Utifrån resultaten finns möjlighet till interventionsplanering vilket är viktigt i många kliniska sammanhang, exempelvis i förhållande till vilket arbete eller vilka arbetsförhållanden som skulle kunna vara lämpliga.

AASP har används i en rad studier, bland annat med patienter med schizofreni, demens, tvångssyndrom, autismspektrumstörning, atopiskt eksem.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena.

Filnedladdning

Availability: I lager

Beställ Sensory Profile Adolescent/Adult

121810
Sensory Profile Adolescent/Adult Komplett
Svenskt manualsupplement, Självskattning, 25 st*, User’s Manual (am. originalversion)

Pris 1 930 SEK

121830
Sensory Profile Adolescent/Adult Svenskt manualsupplement

Pris 425 SEK

821830-1
User's Manual (am. originalversion)

Pris 1 560 SEK

121820
Sensory Profile Adolescent/Adult Självskattning, 25 st*

Pris 560 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial