Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition

Nancy Bayley, 2006

Typ av test: Test för allsidig utvecklingsbedömning av späd- och småbarn
Språkversion: Svensk version, 2009
Åldersintervall: 1 månad–42 månader (3 år och 6 månader)
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 30–90 minuter
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Logoped, Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Sjukgymnast

Denna svenska utgåva av Bayley-III består av översatta och språkligt anpassade delar ur den amerikanska originalversionen. De skalor som finns på svenska är den kognitiva skalan, språkskalan och den motoriska skalan. En bedömning med Bayley-III bidrar till en nyanserad förståelse för ett barns utveckling inom en rad olika områden; vilka förmågor han eller hon har erövrat, hans eller hennes styrkor och eventuella svagheter.

Den kognitiva skalan minimerar behovet av såväl receptiv språkförståelse som motoriska färdigheter, och ger ett relativt renodlat mått på basala kognitiva färdigheter. Språkskalan omfattar två delar; receptiv respektive expressiv kommunikation Även den motoriska skalan är uppdelad i två delar för att möjliggöra bedömning av både fin- och grovmotorik. Resultat på språkskalan och den motoriska skalan kan utvärderas dels på delskalenivå, dels för hela skalan.

Samtliga skalor har tydliga startpunkter för olika åldrar samt avbrottskriterier, vilket effektiviserar testtiden. I merparten av uppgifterna används olika leksaker samt bildmaterial. Allt material ingår i det kompletta kitet och finns tydligt beskrivet i administreringsanvisningarna.

De två tilläggsskalorna för bedömning av socio-emotionell respektive adaptiv förmåga ingår ej i den svenska versionen.

Availability: I lager

Beställ Bayley-III

121210
Bayley-III Komplett
Administration Manual (am.), Technical Manual (am.), Manualsupplement (svenskt), Protokoll (svenskt) 25 st*, Testmaterial, Väska på hjul

Pris 18 550 SEK

121230
Bayley-III Manualsupplement, svenskt

Pris 1 985 SEK

121220
Bayley-III Protokoll, svenskt, 25 st*

Pris 2 165 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial