Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Beery VMI-6

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration – Sixth Edition

Keith E. Beery & Natasha A. Beery

Typ av test: Test avsett för screening av svårigheter avseende integration av visuell och motorisk förmåga
Språkversion: Amerikansk originalversion
Åldersintervall: Alla åldrar
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: 10 minuter (Short Format) till 15 minuter (Full Format), kompletterande deltest ca 5 minuter vardera
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Sjukgymnast

VMI-6 ger möjlighet att snabbt få en bild av en persons förmåga att integrera visuella och motoriska färdigheter. Testet har ett brett användningsområde. Svårigheter i visuokonstruktivt hänseende kan påverka inlärningsförmågan hos barn, liksom vara ett tidigt tecken på begynnande demenssjukdom.

VMI-6 består av 24 geometriska figurer som testpersonen ska kopiera. Som komplement till VMI finns två tilläggstest, Visual Perception Test och Motor Coordination Test. Dessa kompletterande test administreras efter VMI och kan användas för att jämföra resultaten på VMI med relativt rena mått på visuell respektive motorisk förmåga.

VMI-6 är normerat i USA på drygt 2 000 barn och ungdomar i åldern 2 till 18 år, samt på drygt 1 000 vuxna i åldern 19 till 100 år. I manualen presenteras dessutom drygt 600 åldersspecifika utvecklingssteg från 0–6 år inom områdena grovmotorik, finmotorik, visuell perception och visuo-motorisk utveckling. Utvecklingsstegen kan användas som checklista för bedömning av ett barns utveckling inom dessa områden.

Availability: I lager

Beställ Beery VMI-6

841130-1
Beery VMI-6 Manual

Pris 1 045 SEK

841120-1
Beery VMI-6 Test Booklet (Full form), 25 st*

Pris 1 600 SEK

841121-1
Beery VMI-6 Motor Coordination Test, 25 st*

Pris 345 SEK

841122-1
Beery VMI-6 Visual Perception Test, 25 st*

Pris 345 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial