Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BKT

Bedömning av kritiskt tänkande

Goodwin Watson och Edwin M Glaser, 2002

Typ av test: Begåvningstest med fokus på förmågan till kritiskt tänkande och analytiskt resonerande
Språkversion: Svensk version, 2005
Åldersintervall: 18 år och uppåt
Administrering: Individuell eller grupp
Tidsåtgång: 40 minuter
Behörighet: Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog

BKT är ett begåvningstest avsett för urval till befattningar av medelhög till hög komplexitet. Testet tillför kunskap om en persons förmåga att objektivt och logiskt kunna analysera problemställningar utan att låta sig styras av subjektiva uppfattningar och förutfattade meningar. BKT lämpar sig särskilt väl för bedömning av ledarskapspotential, då förmågan att dra objektivt korrekta slutsatser av givna data är en viktig egenskap i allt beslutsfattande. BKT utgörs av fem deltest:

  • Härledning – värdering av härledningar utifrån givna fakta
  • Identifiera antaganden – identifiering av möjliga/icke möjliga antaganden utifrån givna påståenden
  • Slutledning – bedömning av vilka slutsatser som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Tolkning – bedömning av vilka tolkningar som följer/inte följer av informationen i givna påståenden
  • Värdera argument – bedömning av vilka argument som är starka och relevanta/svaga och icke relevanta för givna frågeställningar

En normering genomfördes parallellt i Sverige och Norge 2005. Då data uppvisade mycket små skillnader, har normerna slagits samman till en gemensam svensk-norsk normgrupp, vilken presenteras i manualen. Manualen beskriver vidare utvecklingen av BKT samt tillhandahåller anvisningar för administrering
och tolkning.

Svensk anpassning
Svenska normdata, normalpopulation samt chefsgrupp.

Svensk online-version med uppdaterade normer från 2012
En svensk online-version av BKT (Watson-Glaser) kan beställas via vårt engelska kontor. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska.

Klicka här för att se WG II BKT exempelrapport ››

Klicka här för att se prislista för svensk online-version ››

För att beställa BKT - Watson-Glaser, kontakta:

Matt Stevens
+44 (0) 7734 870 965

Filnedladdning

Availability: I lager

Beställ BKT

190010
BKT Komplett
Manual, frågehäfte, 1 st, svarsblankett, 10 st*

Pris 1 430 SEK

190030
BKT Manual

Pris 945 SEK

190060
BKT Frågehäfte, 1 st

Pris 135 SEK

190020
BKT Svarsblankett, 10 st*

Pris 755 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial