Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Brown ADD Scales

Brown Attention-Deficit Disorder Scales

Thomas E. Brown, 1996

Typ av test: Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik
Språkversion: Svensk version, 2004
Åldersintervall: 12 år och uppåt
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 10–20 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Brown ADD Scales omfattar två självskattningsformulär för bedömning av ADHD-problematik hos ungdomar och vuxna. Ett används för ungdomar i åldern 12–18 år och ett för vuxna (18 år och uppåt). Fem funktionsområden utforskas:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning

Självskattningsskalorna har 40 item vardera och administreras i normalfallet i intervjuform, men det är också möjligt att låta ungdomen eller den vuxne själv ta ställning till item. Skalorna kan också ges till annan skattare i syfte att samla ytterligare information om en persons fungerande. Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat. Dessutom redovisas svenska och norska erfarenheter från användning av Brown ADD Scales.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska studier redovisas. Amerikanska normdata.

Availability: I lager

Beställ Brown ADD Scales

120210
Brown ADD Scales Komplett
Amerikansk Manual, Svenskt Manualsupplement, Självskattning 12–18 år, 10 st*, Självskattning 18 år och äldre, 10 st*, Inplastat svarskort.

Pris 3 105 SEK

820230-1
Brown ADD Scales Amerikansk Manual

Pris 1 910 SEK

120230
Brown ADD Scales Svenskt Manualsupplement

Pris 680 SEK

120220
Brown ADD Scales Självskattning, 12–18 år, 10 st*

Pris 410 SEK

120221
Brown ADD Scales Självskattning, 18 år och äldre, 10 st*

Pris 410 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial