Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolecents

Thomas E. Brown, 2001

Typ av test: Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik
Språkversion: Svensk version, 2004
Åldersintervall: 3–12 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 10–20 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforskar exekutivt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar och ger en bild av funktionsnivån inom sex områden:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning
  6. Kontroll och självreglering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents är uppdelad i två delar. Barn i åldern 3–7 år intervjuas av förälder/förskolepersonal med hjälp av ett standardiserat intervjuformulär (44 item). För barn 8–12 år finns en något anpassad version av samma intervjuformulär (50 item). Dessutom skattar barn i denna åldersgrupp sin egen funktionsnivå inom de sex områdena på en fyrgradig skala (50 item).

Instrumentet genererar två totalpoäng. ADD Ouppmärksamhet (för områdena 1–5) samt ADD Kombinerad (för samtliga områden). Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

I den amerikanska manualen beskrivs den teoretiska modellen bakom instrumentet samt det amerikanska utprövningsarbetet och skalans psykometriska egenskaper. Det svenska manualsupplementet innehåller (förutom ett kort teoriavsnitt) administrerings- och tolkningsanvisningar samt riktlinjer för återkoppling av testresultat.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Amerikanska normdata.

Availability: I lager

Beställ Brown ADD Scales for Children and Adolescents

121010
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
Amerikansk Manual, Svenskt Manualsupplement, Intervju 3–7 år, 10 st*, Intervju 8–12 år, 10 st*, Självskattning 8–12 år, 10 st*

Pris 3 095 SEK

821030-1
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Amerikansk Manual

Pris 1 875 SEK

121030
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Svenskt Manualsupplement

Pris 690 SEK

121020
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 st*

Pris 395 SEK

121021
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 st*

Pris 395 SEK

121022
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Självskattning 8–12 år, 10 st*

Pris 395 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial