Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

NEPSY-II

Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp

Typ av test: Test för neuropsykologisk undersökning av barn
Språkversion: Svensk version, 2011
Åldersintervall: 3–16 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Flexibel; beroende på antalet administrerade deltest
Behörighet: Leg. Psykolog

NEPSY-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner. Den svenska versionen omfattar totalt 30 deltest.

Ladda ner en pdf som beskriver deltesten inom respektive domän ››

NEPSY-II är en reviderad version av föregångaren NEPSY som publicerades i Sverige 2001, och har uppdaterats mot bakgrund av aktuell forskning och kliniska erfarenheter. Syftet med revideringen har i korthet varit att:

  • Utöka åldersintervallet uppåt. NEPSY-II kan administreras från 3 års ålder upp till 16 år.
  • Utöka domänernas täckning genom att konstruera nya deltest som mäter exekutiva funktioner (Djursortering, Inhibering, Klockor), språkliga funktioner (Påskyndad benämning), visuellt minne (Minne för figurer) och visuospatial bearbetning (Bildpussel, Geometriska figurer).
  • Utöka NEPSY-II med ytterligare en domän – Social perception med två nykonstruerade deltest (Affektigenkänning och Mentalisering).
  • Förbättra klinisk sensitivitet genom att utveckla olika typer av mått, såväl primära som processinriktade.
  • Förbättra de psykometriska egenskaperna, såsom deltestens golv och tak.
  • Förbättra användarvänligheten genom att öka flexibiliteten i val av deltest.

Förutom gängse administreringsanvisningar, ger manualen förslag på vilka deltest som kan administreras utifrån olika frågeställningar och vilka modifieringar som är lämpliga att genomföra vid testning av barn med funktionsnedsättningar. I manualen redogörs även för den svenska utprövningen och resultaten av de psykometriska analyserna. Ett kapitel presenterar hur resultat på deltesten kan tolkas, med utgångspunkt i ett processinriktat synsätt. Även en översiktligt teoretisk inramning ges.

Vi rekommenderar utbildning. Kontakta psykolog Eva Tideman. 
E-post: eva.tideman@psychology.lu.se

Svensk anpassning

Det svenska utprövningsarbetet beskrivs i manualen. Amerikanska normer tillämpas.

Filnedladdning

Resultat från NEPSY-II kan endast beräknas med hjälp av ett scoringprogram, handscoring är ej möjlig. Scoringprogrammet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet för en användare. Priset är en engångsavgift, det är inte ett löpande avtal.

Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt. Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Availability: I lager

Beställ NEPSY-II

124610
NEPSY-II Komplett
Manual, Clinical and Interpretive Manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Protokoll Ålder 3–4, 25 st*, Protokoll Ålder 5–16, 25 st*, Svarshäfte Ålder 3–4, 25 st*, Svarshäfte Ålder 5–16 25 st*, ask med kort till deltesten Djursortering, Minne för figurer samt Minne för namn (Card Sets), bricka till deltestet Minne för figurer, två likadana askar med bild av klossar; en med klossar och en med pennor, rättningsmallar till deltesten Bildflöde, Figurkopiering samt Klockor (Scoring Template), Scoringprogram, Väska

Pris 17 655 SEK

124650
NEPSY-II Scoringprogram
Enanvändarlicens

Pris 5 930 SEK

124630
NEPSY-II Manual

Pris 1 845 SEK

124620
NEPSY-II Protokoll Ålder 3–4, 25 st*

Pris 990 SEK

124621
NEPSY-II Protokoll Ålder 5–16, 25 st*

Pris 1 135 SEK

124622
NEPSY-II Svarshäfte Ålder 3–4, 25 st*

Pris 900 SEK

124623
NEPSY-II Svarshäfte Ålder 5–16, 25 st*

Pris 1 060 SEK

100010
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 1-9

Pris 1 400 SEK

100011
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 10-29

Pris 1 200 SEK

100012
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 30+

Pris 1 000 SEK

100002
Q-interactive - Förköp av upp till 750 deltest
Ange antal deltest

Pris 14 SEK

100003
Q-interactive - Förköp av 751-5000 deltest
Ange antal deltest

Pris 12 SEK

100004
Q-interactive - Förköp av 5001+ deltest
Ange antal deltest

Pris 10 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial