Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

PPVT-4

Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth Edition

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

Typ av test: Test för bedömning av receptivt ordförråd
Språkversion: Amerikansk originalversion
Åldersintervall: 2:6–90 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Individuell, ca 10–15 minuter
Behörighet: Leg. Logoped, Leg. Psykolog, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter

PPVT-4 är ett klassiskt test för bedömning av receptiv vokabulär. Testets uppgifter utgörs av bilder och testpersonen instrueras att peka på den bild som bäst motsvarar det stimulusord testledaren ger verbalt. Uppgifterna är ordnade i totalt 19 block om 12 uppgifter vardera. Blocken har stigande svårighetsgrad och endast de block som motsvarar testpersonens aktuella vokabulär ges. Därigenom blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 är normerat på ca 3 500 amerikanska barn och vuxna. I tillägg till det normerade totalmåttet på receptivt ordförråd, generar testet även en s k utvecklingspoäng, vilket gör det möjligt att följa en individs utveckling över tid.

Form B är en parallel version med likvärdiga men nya items.

Availability: I lager

Beställ PPVT-4

870810-1
PPVT-4 Komplett (Form A)

Pris 3 690 SEK

870829-1
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 st*

Pris 655 SEK

870811-1
PPVT-4 Komplett (Form B)

Pris 3 690 SEK

870820-1
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 st*

Pris 835 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial