Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Raven's Educational SPM Plus

Ravens matriser

John Raven

Typ av test: Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning
Språkversion: Engelsk originalversion
Åldersintervall: 7–18 år
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: ca 45 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Ravens matriser har varit i bruk i mer än 70 år – den första versionen av SPM (Standard Progressive Matrices) publicerades redan 1938. I mitten av 60-talet utvecklades en parallellversion, SPM Parallel. Det mest omfattande utvecklingsarbetet avseende ”Raven standard” kulminerade emellertid 1998, då SPM Plus publicerades (i samband med publiceringen av dessa alternativa versioner av SPM började man benämna den ursprungliga versionen av SPM för SPM-C, där C står för Classic).

Motiven bakom utvecklingen av denna svårare variant av SPM var i huvudsak den så kallade Flynn-effekten, vilken nödvändiggjorde en ökning av svårighetsgraden för att undvika takeffekter. Uppgifterna i SPM Plus är, precis som i SPM-C, 60 till antalet och ordnade i 5 olika serier med 12 uppgifter i stigande svårighetsgrad i varje.

Mellan åren 2006 och 2008 genomfördes en omfattande datainsamling i Storbritannien i syfte att skapa en stabil normativ bas för SPM Plus, baserad på ett representativt urval av barn och unga från Storbritannien i åldern 7:0 till 18:11 år. Denna normering har nu publicerats i en ny version av SPM Plus, benämnd Raven´s Educational SPM Plus.

Manualen till SPM Plus beskriver på ett lättillgängligt sätt historiken bakom Ravens matriser, diskuterar intelligensbegreppet och matrisernas ”mätområde” samt innehåller tydliga anvisningar för administrering av testet. Vidare sammanfattas internationell forskning kring SPM-C och SPM Plus. Det brittiska utprövningsarbetet beskrivs i detalj; studier kring reliabilitet och validitet redovisas.

Normerna för SPM Plus är uppdelade i ettårsintervall; råpoängen kan nu omvandlas även till standardpoäng (IK-skalan, M = 100, SD = 15) samt liksom tidigare till percentiler. Dessutom ges möjlighet till avläsning av åldersekvivalenter. Med hjälp av en regressionsekvation kan resultat från SPM-C användas för att predicera resultat på SPM Plus och vice versa.
Testet är i engelsk originalversion.

Availability: I lager

Beställ Raven's Educational SPM Plus

990136-1
Raven's Educational SPM Plus Manual

Pris 1 955 SEK

990167-1
Raven's Educational SPM Plus Test Booklet, 1 st

Pris 725 SEK

990127
Raven's Educational SPM Plus Record forms, 25 st*

Pris 570 SEK

990171
Raven's Educational SPM Plus Scoring Acetate (scoringsnyckel)

Pris 280 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial