Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Ravens matriser

John Raven, 1998

Typ av test: Icke-verbalt test på generell begåvning
Språkversion: Engelsk originalversion, protokollblanketter (Classic) på svenska
Åldersintervall: Barn och äldre
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: Icke tidsbegränsad administrering cirka 15–60 minuter beroende på version. Tidsbegränsad administrering 40 minuter
Behörighet: Certifierad användare av begåvningstest, Leg. Psykolog

Ravens matriser är en serie icke-verbala begåvningstest avsedda för bedömning av generell begåvning. Ravens matriser kan användas i såväl kliniska som arbetspsykologiska sammanhang och utgör den internationellt allmänt accepterade standarden för ”g-test”. Ravens matriser mäter förmågan att utifrån vad som redan är känt, logiskt härleda nya relationer och mönster.

Ravens matriser finns i tre versioner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) och Advanced Progressive Matrices (APM). CPM är i första hand avsedd för testning av yngre barn. SPM kan användas för normalpresterande barn och vuxna. APM innehåller den svåraste uppsättningen uppgifter och används med fördel i arbetspsykologiska urvalssammanhang. Varje version består av manual, testhäfte/n med uppgifter samt protokollsblanketter. Sedan några år tillbaka har de ursprungliga versionerna av Ravens matriser kompletterats med parallella och utvidgade versioner, detta i syfte att erbjuda alternativ i de fall det finns anledning att anta att någon av de ursprungliga matriserna förlorat i diskriminativ förmåga, till exempel på grund av att en person tidigare exponerats för testet. De ursprungliga versionerna benämns ”Classic” för att skilja dem från de nyare. Till Coloured Progressive Matrices (CPM) samt till Standard Progressive Matrices (SPM) finns parallellversioner, vilka är likvärdiga med de ursprungliga vad beträffar antal uppgifter och svårighetsgrad. Till Standard Progressive Matrices (SPM) finns även en så kallad ”plus-version”, vilken innehåller fler samt svårare uppgifter och lämpar sig väl för antaget högpresterande personer som tidigare testats med SPM. Utvecklingen av dessa nya versioner beskrivs i respektive manual. Den teoretiska bakgrunden beskrivs i grundmanualen till samtliga versioner, ”General Overview”. Normer (i huvudsak brittiska och amerikanska) finns i respektive manual samt i Research supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Online-version

En svensk online-version av Raven's APM III kan beställas via vårt engelska kontor. Kandidatupplevelsen är helt på svenska medan testplattformen är på engelska.

Raven's APM III är specifikt utvecklat för screening vid traineerekrytering (volymrekrytering) och för urval till kvalificerade roller. Resultaten ger ett reliabelt och effektivt mått på intellektuell förmåga.

Varje testning består av 23 uppgifter med en tidsgräns på 40 minuter. Raven's APM III bygger på en omfattande uppgiftsbank, vilket gör att varje testning består av en unik uppsättning frågor. Detta motverkar risken för att samma kandidat lär sig svaren på frågorna vid upprepade testningar.

Klicka här för att se Raven APM lll exempelrapport ››

Klicka här för att se prislista för svensk online-version ››

För att beställa Raven's APM III, kontakta:

Matt Stevens
+44 (0) 7734 870 965

Filnedladdning

Availability: I lager

Beställ Ravens matriser

990131-1
Ravens matriser CPM Manual Section 2 (1998)

Pris 1 045 SEK

990163-1
Ravens matriser CPM Classic Testhäfte

Pris 535 SEK

190121
Ravens matriser CPM Classic Protokollsblankett (sve), 25 st*

Pris 435 SEK

990164-1
Ravens matriser CPM Parallel Testhäfte

Pris 535 SEK

990122-1
Ravens matriser CPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 st*

Pris 630 SEK

990130-1
Ravens matriser SPM Manual Section 3 (2000)

Pris 1 045 SEK

990160-1
Ravens matriser SPM Classic Testhäfte

Pris 535 SEK

190120
Ravens matriser SPM Classic Protokollsblankett (sve), 25 st*

Pris 435 SEK

990161-1
Ravens matriser SPM Parallel Testhäfte

Pris 535 SEK

990120-1
Ravens matriser SPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 st*

Pris 630 SEK

990121-1
Ravens matriser SPM Plus Protokollsblankett (eng), 10 st*

Pris 655 SEK

990132-1
Ravens matriser APM Manual Section 4 (1998)

Pris 1 045 SEK

990165-1
Ravens matriser APM Testhäfte, Set I (övningsuppgifter)

Pris 455 SEK

990166-1
Ravens matriser APM Testhäfte, Set II

Pris 455 SEK

190122
Ravens matriser APM Protokollsblankett (sve), 25 st*

Pris 435 SEK

990123-1
Ravens matriser APM Protokollsblankett (eng), 10 st*

Pris 435 SEK

990133-1
Ravens matriser Manual Section I. General overview (1995)

Pris 1 045 SEK

990134-1
Raven Manual Research Supplement 3, American norms, Neuropsychological Applications (2000)

Pris 1 045 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial