Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition

David Wechsler

Typ av test: Test för bedömning av kognitivt fungerande hos ungdomar och vuxna
Språkversion: Svensk version, 2010
Åldersintervall: 16–90 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 60–80 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

WAIS-IV är den fjärde reviderade versionen av denna Wechslerskala avsedd för bedömning av ungdomar och vuxnas kognitiva resurser. Strukturen i WAIS-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell forskning och praktik inom begåvningsområdet. Nya deltest har lagts till för att bättre fånga ”fluid reasoning”.

WAIS-IV omfattar tio ordinarie deltest och fem kompletterande (inom parentes nedan). Strukturen i skalan bygger på en indelning av de femton deltesten i fyra index: Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet. För att beräkna HIK krävs en administrering av tio deltest och endast två ordinarie får ha ersatts med kompletterande. Deltesten i Verbal funktion index är: Likheter, Ordförråd, Information, (Förståelse); deltesten i Perceptuell funktion index är: Blockmönster, Matriser, Visuella pussel, (Figurvikter), (Bildkomplettering); deltesten i Arbetsminne index är: Sifferrepetition, Aritmetik, (Bokstavs-siffer-serier); deltesten i Snabbhet index är: Symbolletning, Kodning, (Överstrykning). Nytt är att det finns möjlighet att fastställa ett antal processmått för deltesten Blockmönster, Sifferrepetition och Bokstavs-siffer-serier. Dessa mått ger ytterligare information om vilka kognitiva processer som bidrar till prestationen på deltesten.

Läs här om skillnader mellan WAIS-III och WAIS-IV ››

Ett nytt index – General Ability Index (GAI) – kan fastställas utifrån resultat från WAIS-IV. GAI är ett sammansatt mått baserat på prestationen på indexen Verbal funktion och Perceptuell funktion. Detta mått är därför mindre sensitivt för inflytande från arbetsminnets kapacitet liksom bearbetningshastighet. I Manual Del 2 återfinns samtliga administreringsanvisningar.

Är du intresserad av utbildning i WAIS-IV? Kontakta psykolog Christine Bedinger (fd Johansson).

Svensk anpassning

Det skandinaviska standardiseringsarbetet beskrivs i Manual Del 1. Normerna bygger på skandinavisk data. I manualen redovisas även för en svensk äldrestudie baserad på 60 personer i åldern 75:0 till 90:11 år. Sambandsstudier mellan WAIS-IV och WAIS-III respektive WISC-IV presenteras, liksom resultat från kliniska studier i tre diagnosgrupper: MMR, ADHD och Asperger.

 

WAIS-IV Narrativ

WAIS-IV Narrativ är ett så kallat ”report writer-program” till WAIS-IV. Förutom den vanliga scoringfunktionen (det vill säga omvandling av råpoäng till skalpoäng samt diskrepansanalyser), genererar programmet ett redigerbart utlåtandeunderlag i MS Word, baserat på ett stort antal inhämtade bakgrundsuppgifter samt observationer under testsessionen. En viktig nyhet i WAIS-IV Narrativ är möjligheten att i utlåtandeunderlaget infoga rekommendationer till åtgärder.

Här kan du läsa sammanfattande information om programmet ››

Ett av syftena med WAIS-IV Narrativ är att underlätta psykologens arbete med utlåtandeskrivning. En konkret beskrivning av hur programmet kan användas, och vilka de olika stegen är från genomfört test till färdigt utlåtande, kan du läsa här.

Du kan beställa ett par exempelrapporter helt gratis i vår e-handel nedan, dels i det skick de genereras ur programmet, dels efter infogade i ett utlåtande efter bearbetning. Kontakta vår kundservice om du har några frågor.

Teknisk specifikation
Programmet är utvecklat för operativsystemen Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7 och kräver Microsoft Word (2003–2010). OBS! Fungerar ej på MS word 2013.

256 MB RAM-minne och bildskärmsupplösning på 1024x768 rekommenderas. Programmet laddas ner från Internet och installeras lokalt med hjälp av licensnyckel som erhålls vid beställning. Lokala adminstratörsrättigheter krävs för installation. Licensen omfattar en användare och tillåter obegränsad användning. WAIS-IV Narrativ kan inte installeras på Mac OS X

Genom att klicka på länken nedan, kan du ladda ner programmet. Programmet kan dock inte startas och användas förrän en licenskod matats in. Denna licenskod erhålls i samband med köp av WAIS-IV Narrativ (genom att beställa via e-handeln nedan, eller kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post). Licenskoden skickas enbart via e-post – glöm inte att uppge den ifall du beställer via e-handeln. När licenskoden matats in är programmet tillgängligt för obegränsad användning på en dator. Nedan finns också möjlighet att ladda ner programvarumanualen, som i detalj beskriver programmets funktionalitet. Observera att du behöver Microsoft Word och administratörsrättigheter på din dator för att programmet ska fungera. Om du har några frågor om WAIS-IV Narrativ, läs våra vanliga frågor och svar.

Ladda ner WAIS-IV Narrativ ››  (observera att programmet inte kan användas utan tillgång till licenskod)

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV Narrativ ›› 

Ladde ner WAIS-IV Narrativ Utlåtandeunderlag ››

Ladde ner WAIS-IV Narrativ Utlåtande ››

Filnedladdning

Svenskt scoringprogram för effektiv, korrekt och enkel scoring. Inmatade råpoäng på deltestnivå genererar standardiserade skalpoäng, IK-poäng med konfidensintervall, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mera.

Allmänt om Scoringsprogram
Programmet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på en användare.
Om du vill installera på fler än en användare kan du via en blankett beställa fleranvändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på lika många användare som du köpt licenser. Ladda ner blanketten här.

Priset på Scoringsprogrammet är en engångsavgift, det är alltså inte ett löpande avtal.
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV scoringprogram ››


Availability: I lager

Beställ WAIS-IV

111010
WAIS-IV Komplett
Manual Del 1, Manual Del 2, Technical and Interpretive Manual (Wechsler, 2008), Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte 1, 25 st*, Svarshäfte 2, 25 st*, klossar till deltestet Blockmönster, mallar till deltesten Symbolletning, Kodning och Överstrykning, Väska. Obs: Scoringprogram ingår ej.

Pris 17 645 SEK

111050
WAIS-IV Scoringprogram
Enanvändarlicens

Pris 5 920 SEK

111030
WAIS-IV Manual del 1

Pris 1 650 SEK

111031
WAIS-IV Manual del 2

Pris 1 845 SEK

111020
WAIS-IV Protokoll, 25 st*
I syfte att värna om uppgifternas integritet, har protokollet reviderats något. Uppgifterna i deltesten Aritmetik, Information och Förståelse anges nu endast med ledord. Använd WAIS-IV Manual Del 2 för korrekt administrering.

Pris 1 000 SEK

111021
WAIS-IV Svarshäfte 1, 25 st*
Kodning och symbolletning

Pris 845 SEK

111022
WAIS-IV Svarshäfte 2, 25 st*
Överstrykning

Pris 690 SEK

111052
WAIS-IV Narrativ
Enskild licens, obegränsad användning

Pris 7 650 SEK

100010
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 1-9

Pris 1 400 SEK

100011
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 10-29

Pris 1 200 SEK

100012
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 30+

Pris 1 000 SEK

100002
Q-interactive - Förköp av upp till 750 deltest
Ange antal deltest

Pris 14 SEK

100003
Q-interactive - Förköp av 751-5000 deltest
Ange antal deltest

Pris 12 SEK

100004
Q-interactive - Förköp av 5001+ deltest
Ange antal deltest

Pris 10 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial