Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WAIS-IV NI

WAIS-IV som neuropsykologiskt instrument

Pearson Assessment, 2013

Typ av test: Test för fördjupad bedömning av kognitivt fungerade
Språkversion: Svensk version, 2013
Åldersintervall: 20–75 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Flexibel; beroende på antal administrerade uppgifter
Behörighet: Leg. Psykolog

WAIS-IV NI är ett processinriktat test som möjliggör en fördjupad analys av en persons kognitiva kapacitet. Genom att använda WAIS-IV NI kan psykologen få såväl kvantitativ som kvalitativ information om vilka bakomliggande faktorer som påverkat en persons resultat på ett deltest eller index i WAIS-IV. Utifrån frågeställning och ett hypotesprövande arbetssätt skräddarsys det testbatteri som administreras i varje enskilt fall.

WAIS-IV NI är inte ett fristående test utan bygger på WAIS-IV. NI-versionen administreras som en tilläggsmodul och kräver ett WAIS-IV resultat i ”botten”. WAIS-IV NI kan alltså inte ersätta WAIS-IV, utan är en påbyggnad i syfte att fördjupa och komplettera resultat på WAIS-IV.

Råpoäng på deltest i WAIS-IV NI konverteras till olika typer av poäng; dels skalpoäng som sätts i relation till normer, dels estimerade progressionsmått. Dessutom finns även en mängd observerade processpoäng som kan utvärderas kvalitativt. För en mer detaljerad beskrivning av strukturen i WAIS-IV i relation till WAIS-IV NI, presentation av de modifikationer som genomförts avseende deltesten, och vilka mått som genereras kan du ladda ned kapitel 1 ur manualen som en pdf.

Ladda ned kapitel 1 som en pdf ››

Svensk anpassning

Skandinaviska data 20:0–74:11 år, insamlade 2012.

Filnedladdning

Kapitel 1 (124.88 KB) Ladda ner

Resultaten på WAIS-IV NI kan enbart sammanställas med hjälp av ett scoringprogram. Detta är möjligt att ladda ned från länken nedan om användaren har scoringprogrammet till WAIS-IV installerat på sin dator (observera att WAIS-IV NI tillägget inte kan laddas ner till WAIS-IV Narrativ). Behöver du hjälp, kontakta vår kundservice.

Allmänt om Scoringprogram
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner scoringprogrammet till WAIS-IV NI ››

Ladda ner programvarumanualen till WAIS-IV NI ››

Availability: I lager

Beställ WAIS-IV NI

111210
WAIS-IV NI Komplett
Manual, Stimulusbok, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*, Testmaterial, Väska

Pris 8 775 SEK

111230
WAIS-IV NI Manual

Pris 2 020 SEK

111220
WAIS-IV NI Protokoll, 25 st*

Pris 1 115 SEK

111221
WAIS-IV NI Svarshäfte, 25 st*
Aritmetik Stegvis, Symbolletning Stegvis, Kodning Stegvis

Pris 845 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial