Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third Edition

David Wechsler

Typ av test: Test för bedömning av inlärning och minne
Språkversion: Svensk version, 2008
Åldersintervall: 16–89 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 90–120 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

WMS-III är ett individualadministrerat test för bedömning av inlärning och minne, avsett att användas vid utredning av personer i åldrarna 16‑89 år. WMS-III innehåller 11 deltest, av vilka 6 är ordinarie (krävs för indexen) och 5 valfria. Deltesten är i sin tur organiserade i 8 primära index: Omedelbart auditivt minne, Omedelbart visuellt minne, Omedelbart minne, Fördröjt auditivt minne, Fördröjt visuellt minne, Fördröjd auditiv igenkänning, Generellt minne och Arbetsminne. Dessutom finns fyra sammansatta index avseende auditiva inlärnings- och minnesprocesser. Deltesten innehåller såväl verbala som bildmässiga stimuli, och man prövar såväl korttidsminnet, som omedelbar och fördröjd återgivning, samt igenkänning.

För bedömningen av huruvida resultaten tyder på nedsatta inlärnings- och minnesfunktioner eller ej, finns ytterligare ett viktigt inslag. WMS-III normerades i USA tillsammans med WAIS-III. Således finns i den amerikanska tekniska manualen uppgift om hur stora skillnader mellan prestation i WAIS-III jämfört med WMS-III som krävs för att man ska ha underlag för bedömningen att minnet fungerar sämre än förväntat utifrån generell kognitiv nivå. Den tekniska manualen ingår emellertid inte längre i Komplett kit.

I WMS-III finns också ett antal auditiva processmått relaterade till inlärning, vilket gör det möjligt att mer grundligt undersöka de processer som ligger bakom en uppmätt prestation. WMS-III har således inslag av det man brukar sammanfatta med begreppet ”process approach”. I korthet vill man i den traditionen med utgångspunkt i de siffermässiga resultaten mer noggrant undersöka de komplexa psykologiska processer som är involverade i alla beteenden och alla psykologiska funktioner.

Svensk anpassning

Utvecklingen av WMS-III har skett parallellt i Sverige och Norge. I manualen redovisas uppgifter om det svensk/norska utprövningsarbetet. Uppgifter och administreringsanvisningar är på svenska. Amerikanska normdata.

Filnedladdning

Beskrivning
Pearson Assessment vill härmed meddela att den amerikanska tekniska manualen WAIS-III WMS-III Technical Manual Updated, The Psychological Corporation (2002) har utgått. Den tekniska manualen finns därför inte längre med i WMS-III Komplett (artikelnummer 110510).

För effektiv och korrekt poängberäkning erbjuds ett scoringprogram. Resultaten redovisas som skalpoäng, index-/IK-poäng med konfidensintervall och motsvarande percentiler, och resultaten presenteras även grafiskt.

Allmänt om Scoringsprogram
Programmet är en envändarlicens, vilket innebär att du har rätt att installera programmet på en användare.
Priset på Scoringsprogrammet är en engångsavgift, det är alltså inte ett löpande avtal.
Du bör alltid kontrollera med din IT-avdelning att du har rätt/får installera program, då de ska installeras lokalt.
Vi ersätter ej borttappade program.
Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows.

Ladda ner programvarumanualen till WMS-III scoringprogram ››

Bugg i scoringsprogrammet till WMS-III Svensk version 1.0. Läs vad felet innebär och hur du laddar ner en buggfix.

Availability: I lager

Beställ WMS-III

110510
WMS-III Komplett
Manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Spatial Span Board, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*, Väska

Pris 12 545 SEK

110550
WMS-III Scoringprogram
Enanvändarlicens

Pris 5 760 SEK

110530
WMS-III Manual

Pris 1 725 SEK

110520
WMS-III Protokoll, 25 st*

Pris 1 175 SEK

110521
WMS-III Svarshäfte, 25 st*

Pris 660 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial