Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WNV

Wechsler Nonverbal Scale of Ability

Typ av test: Icke-verbalt test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar
Språkversion: Svensk version, 2007
Åldersintervall: 4–21 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 15–45 minuter beroende på åldersversion och uppsättning deltest
Behörighet: Leg. Psykolog, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) är ett Wechslertest avsett för snabb och helt icke-verbal bedömning av övergripande begåvningsnivå hos barn och ungdomar i åldern 4:0–21:11 år. WNV är avsett för psykologer som har behov av ett enkelt, icke-verbalt begåvningstest för bedömning av till exempel barn/ungdomar med hörselnedsättningar, barn/ungdomar med språkstörningar och barn/ungdomar med annan språklig och kulturell bakgrund.

WNV omfattar sex deltest; Matriser, Igenkänning, Blockrepetition, Kodning, Figursammansättning och Bildarrangemang. Deltesten mäter olika men besläktade aspekter av kognitiva förmågor med tyngdpunkt på "fluid reasoning", det vill säga förmågan att handskas med abstraktioner, regler, generaliseringar och logiska relationer. Samtliga deltest kan ges utan muntliga instruktioner och kräver inga verbala svar. Deltesten är organiserade för två åldersintervall, 4–7 år samt 8–21 år och möjlighet finns att ge två respektive fyra deltest för båda åldersintervallen. I de fall två deltest administreras genererar WNV en IK-poäng för hela skalan för respektive åldersversion. Administrering av fyra deltest ger även möjlighet till diskrepansanalyser.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WNV utgörs av en översättning av administreringsmanual. Protokoll och svarshäfte. I övrigt amerikanskt originalmaterial. Samtliga data är amerikanska.

En psykologexamenuppsats från Lunds universitet (Dahlson & Kristoffersson, 2008) har granskat användbarheten av den svenska versionen av WNV.

 

Inför testning med WNV kan ett informationsmaterial på 20 olika språk laddas ner. Texterna beskriver vad ett begåvningstest är och varför man ska genomföra det. Informationen är formulerad till den som ska testas, men lämnas lämpligen till föräldrar och vårdnadshavare (om testpersonen är minderårig). 

Availability: I lager

Beställ WNV

110910
WNV Komplett
Manual, Technical and Interpretive Manual, Stimulusbok, Rättningsmallar, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte, 25 st*, Testmaterial, Väska

Pris 13 910 SEK

110930
WNV Manual

Pris 1 775 SEK

110920
WNV Testprotokoll, 25 st*

Pris 910 SEK

110921
WNV Svarshäfte, 25 st*

Pris 655 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial