Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Om arbetsminnet

Arbetsminnet är förmågan att upprätthålla och manipulera information under en kortare tidsperiod. Se kortfilmen om Cogmed.

Arbetsminnet är till stor del synonymt med förmågan att kontrollera sin koncentration. I vardagen används arbetsminnet för att komma ihåg instruktioner om vad vi ska göra härnäst, vad vi skall göra för stunden, för att lösa problem och för att kontrollera vår uppmärksamhet; ”komma ihåg vad vi ska koncentrera oss på”. Vi minns information en kort stund genom att koncentrera oss på denna, om koncentrationen störs så försvinner informationen.

Arbetsminne är en grundläggande kognitiv funktion som krävs för många mentala aktiviteter. Verbalt arbetsminne är nödvändigt för att förstå långa meningar och den verbala arbetsminneskapaciteten är avgörande för läsförståelse (Daneman and Carpenter, 1980). Ett nedsatt arbetsminne upplevs ofta som svårigheter att koncentrera sig främst i ämnen som matematik, naturvetenskapliga ämnen och i läs- och skrivsammanhang. Arbetsminnet är viktigt för att vi ska kunna styra vår uppmärksamhet vid problemlösning, för att kunna hålla för uppgiften relevant information i huvudet.

Några exempel på vad arbetsminnet används till:

  • Komma ihåg vad man läst i böcker och i tidningar
  • Komma ihåg saker i vardagssituationer, t ex var man lagt plånboken, nycklarna eller mobilen
  • Upprätthålla koncentrationen vid uthållighetskrävande uppgifter, t ex bilkörning
  • Komma ihåg vad som sagts, t ex instruktioner eller i ett samtal
  • Planering och organisationsförmåga, allt från att laga mat till att studera