Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Förbättra dina elevers skolresultat

Inkludera alla - oavsett nivå

Arbetsminnet – hjärnans processor

Den digitala utvecklingen som sker i vår omvärld, med det ständigt ökade informationsflödet, ställer högre krav på arbetsminnet idag än bara för 10 år sedan. För att kunna sortera, välja bort och ta till oss av den information vi nås av dagligen, belastar vi arbetsminnet i högre grad än tidigare. För många blir belastningen för stor alltför ofta, så att den blir ett hinder i vår vardag. Arbetsminnet kan liknas med en dators processor – vi använder det mer eller mindre konstant i vardagen, bla för att kunna ta in och bearbeta information och behålla uppmärksamheten på en uppgift eller en aktivitet. Ett välfungerande arbetsminne är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna tänka. Det spelar därför en avgörande roll i inlärningsprocessen och är en av de starkaste prediktorerna för skolprestation. Hjärnans processor är begränsad hos oss alla, men begränsningen skiljer sig åt mellan individer. En person med nedsatt arbetsminne kan inte lika lätt kontrollera sin uppmärksamhet och komma ihåg vad han eller hon ska koncentrera sig på och blir därför ofta distraherad. Det kan bli ett hinder socialt, men också för inlärning och i uppgifter som kräver koncentration över lag. 

Vad är Cogmed arbetsminnesträning?

Våra hjärnor är formbara – de formas om och blir bättre på det de gör ofta. Cogmed är en webbbaserad träningsmetod som stärker och förbättrar hjärnans processor på liknande sätt som våra muskler stärks när vi tränar på gymmet. Genom att träna upp arbetsminnets kapacitet med Cogmed förbättras inte bara arbetsminnet. Träningen leder också till förbättringar inom andra områden, som till exempel koncentrationsförmåga, klassrumsbeteende och studieresultat.

Låt alla elever träna upp hjärnans processor!

Studier som gjorts i skolmiljö har visat positiva effekter på skolprestation hos elever både med och utan inlärningssvårigheter. I en nyligen publicerad skolstudie uppmättes effekter av Cogmed två år efter genomförd träning av en hel skolklass. Klassen som tränat Cogmed hade signifikant bättre resultat i svenska och matematik på nationella proven i jämförelse med parallellklassen som inte tränat. Erfarenheter av Cogmed i skolan har också visat att elever är mer motiverade när de tränar tillsammans med sina klasskompisar jämfört med när de blir utplockade ur klassen och tränar enskilt. Genom att inkludera alla elever i träningen blir synen på träning mer positiv och effekterna förstärks, eftersom alla får möjlighet att träna upp sin koncentrationsförmåga. Coachens tid uppfattas också mer effektiv och det upplevs enklare att planera in en träningsperiod för en hel eller halv skolklass än för en enskild elev.

 

Vill du att vi ska kontakta dig och berätta mer om Cogmed?