Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Lugnare skolmiljö

Lugnare skolmiljö

Studier som gjorts i skolmiljö har visat positiva effekter på skolprestation hos elever både med och utan inlärningssvårigheter. I en nyligen publicerad skolstudie uppmättes effekter av Cogmed två år efter genomförd träning av en hel skolklass. Klassen som tränat Cogmed hade signifikant bättre resultat i svenska och matematik på nationella proven i jämförelse med parallellklassen som inte tränat. Erfarenheter av Cogmed i skolan har också visat att elever är mer motiverade när de tränar tillsammans med sina klasskompisar jämfört med när de blir utplockade ur klassen och tränar enskilt. Genom att inkludera alla elever i träningen blir synen på träning mer positiv och effekterna förstärks, eftersom alla får möjlighet att träna upp sin koncentrationsförmåga. Coachens tid uppfattas också mer effektiv och det upplevs enklare att planera in en träningsperiod för en hel eller halv skolklass än för en enskild elev. Många coacher upplever dessutom att det blivit lugnare i klassrummet efter genomförd träning med hela klassen. 

Coacher rapporterar följande effekter på gruppnivå: 

• Lugnare klassrum – förbättrad arbetsmiljö för både lärare och elev
• Uthålligare elever
• Stresståligare elever
• Bättre studieresultat


Vill du att vi ska kontakta dig och berätta mer om Cogmed?