Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

AQT – A Quick Test

Screeninginstrument för bedömning av kognitiv snabbhet

Elisabeth H. Wiig, Niels Peter Nielsen, Lennart Minthon & Siegbert Warkentin, 2002

Typ av test: Test för att upptäcka tidiga störningar i hjärnans förmåga till snabb bearbetning av visuell information
Språkversion: Svensk version, 2004
Åldersintervall: Vuxna
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Några minuter
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Logoped, Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Sjuksköterska

AQT är utformat för att mäta kognitiv snabbhet, och syftar till att upptäcka tidiga störningar i hjärnans förmåga att snabbt bearbeta enkel visuell information. Testet identifierar tidigt avvikelser i hjärnans funktion och kan därför användas i en inledande undersökning vid misstanke om demens. Uppgiften i AQT går ut på att snabbt och korrekt benämna olika stimulus (färg och form). Testet innehåller tre uppgiftstyper, av vilka de första två belastar en modalitet och den tredje belastar två modaliteter. De två första uppgiftstyperna används för att bestämma en baslinje för tid och antal felsvar. Den tredje uppgiftstypen kombinerar benämning av stimulus för färg och form och utgör det egentliga måttet. AQT ger en bild av en patients förmåga till automatisering, hastighet och flöde vid benämning, förmåga till snabba kognitiva skiften mellan visuella stimulus och funktionsnivån inom temporala och parietala hjärnområden.

Manualen innehåller administreringsanvisningar samt anvisningar för tolkning av resultat i relation till framtagna gränsvärden.

Fullängdsversionen av AQT med 5 deltest är på utgående, förbrukningsmaterial tillhandahålls så länge lagret räcker.

Svensk anpassning

Svenska data grund för tolkning.

Availability: I lager

Beställ AQT – A Quick Test

120510
AQT Kortversion Komplett
Manual, Testhäfte, Svarshäfte/Svarsblankett, 10 st*

Pris 1 095 SEK

120530
AQT Kortversion Manual

Pris 505 SEK

120560
AQT Kortversion Testhäfte, 1 st

Pris 505 SEK

120520
AQT Kortversion Svarsblankett, 10 st*

Pris 215 SEK

120460
AQT Fullängdsversion Testhäfte, 1 st

Pris 385 SEK

120420
AQT Fullängdsversion Svarshäfte, 10 st*

Pris 280 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial