Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BADS

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996

Typ av test: Neuropsykologiskt test för bedömning av exekutiv dysfunktion
Språkversion: Svensk version, 1999
Åldersintervall: 16 år och uppåt
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 40 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) används för identifiera det så kallade ”dysexekutiva syndromet”, vilket bland annat omfattar svårigheter att planera, organisera och prioritera. Även svårigheter med problemlösning och uppmärksamhet antas vara en följd av störningar i de exekutiva funktionerna. Uppgifterna i BADS är utformade för att så långt som möjligt efterlikna vardagliga situationer i vilka man är tvungen att ta de exekutiva funktionerna
i anspråk. BADS omfattar sex deltest:

  • Regeländring – mäter förmågan att skifta svarsmönster när reglerna för handlandet ändras
  • Handlingsplan – mäter förmågan att fundera ut och genomföra en stegvis handlingsplan för att lösa ett problem
  • Nyckelletning – mäter förmågan till strategisk planering i relation till ett vardagligt problem 
  • Tidsskattning – mäter förmågan att göra en rimlig tidsuppskattning
  • Djurparkskartan – mäter förmågan att inom en given ram planera för att uppnå ett må
  • Sex uppgifter – mäter förmågan att planera, organisera och jämföra sin prestation med målet

I BADS ingår också ett frågeformulär om exekutiva svårigheter, DEX. Formuläret innehåller 20 påståenden relaterade till problem med exekutivt fungerande som till exempel impulsivitet, perseveration, konfabulering och distraherbarhet. DEX finns dels som ett självskattningsformulär, dels för annan skattare (till exempel närstående eller behandlingspersonal).

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Brittiska normdata.

Availability: I lager

Beställ BADS

120120
BADS Testprotokoll, 10 st*

Pris 185 SEK

120121
BADS Deltest 3 Nyckelletning Svarsblankett, 10 st*

Pris 175 SEK

120122
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 1, 10 st*

Pris 175 SEK

120123
BADS Deltest 5 Djurparkskarta Svarsblankett Version 2, 10 st*

Pris 175 SEK

120124
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Självskattning, 10 st*

Pris 175 SEK

120125
BADS Frågeformulär om exekutiva svårigheter DEX Oberoende bedömare, 10 st*

Pris 175 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial