Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

D-KEFS

Delis-Kaplan Executive Function System

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001

Typ av test: Test för bedömning av exekutiva funktioner
Språkversion: Svensk version, 2005
Åldersintervall: 8–89 år (D-KEFS Ordspråk 16–89 år)
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Varierande, samtliga test ca 90 minuter
Behörighet: Leg. Psykolog

Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna. Resultaten ger en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner, arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. D-KEFS består av nio fristående test. Vilket/vilka test som väljs avgörs av den aktuella frågeställningen. Deltesten är:

  • D-KEFS Trail Making Test – mäter kognitiv flexibilitet i en visuomotorisk uppgift
  • D-KEFS Verbalt flöde – mäter förmåga till verbal produktion/verbalt flöde
  • D-KEFS Mönsterflöde – mäter förmågan till spatial produktion/mönsterflöde
  • D-KEFS Color-Word Interference Test – mäter förmågan till verbal inhibering
  • D-KEFS Sortering – mäter förmåga till problemlösning, verbal och spatial begreppsbildning samt kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tjugo frågor – mäter förmåga till hypotestestning och abstrakt tänkande
  • D-KEFS Begreppsförståelse – mäter slutledningsförmåga, hypotesprövning och kognitiv flexibilitet
  • D-KEFS Tornet – mäter förmåga till stegvist resonemang och planering samt impulsivitet
  • D-KEFS Ordspråk – mäter förmåga att tänka metaforiskt och abstrakt

Samtliga nio test poängsätts enligt anvisningar i manualen. Dessutom finns riktlinjer för hur olika typer av processmått ska bedömas. Genom resultatet på D-KEFS kan en bedömning ske av såväl exekutiva nyckelfunktioner, som av vilka neurokognitiva komponenter som bidragit till ett lågt resultat. Detta underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan med specifik utgångspunkt i exekutiva styrkor och svagheter.

Det svenska manualsupplementet beskriver de ingående testen och dessas mätområden samt ger anvisningar för administrering och poängsättning. Information om tolkning återfinns i den amerikanska D–KEFS Examiner´s Manual. Allt testmaterial packas i en väska.

Är du intresserad av utbildning i D-KEFS? Kontakta psykolog Christine Bedinger (fd Johansson).

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Data från svenska och norska kliniska studier redovisas. Amerikanska normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett innehåller: Svenskt Manualsupplement, Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk, 1 exemplar av vart och ett av artikelnummer 120020–120084, Examiner’s Manual, Technical Manual, 1 laminerat kort till Verbalt flöde, 3 laminerade kort till Mönsterflöde, 4 laminerade kort till Color–Word Interference Test, 3 laminerade kort till Sortering, 3 kortlekar till Sortering, 1 laminerat kort till Tjugo frågor, 1 tornmodell till Tornet.

Scoring Assistant

Amerikanskt scoringprogram för effektiv och enkel scoring.

Support: Registrering av programmet och all teknisk support sker genom kontakt med vårt kontor i England. Här finner du kontaktinformation och felsökningshjälp.
Vi ersätter inte borttappade scoringprogram.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows. Endast 32-bitars operativsystem. Enanvändarprogram.

Availability: I lager

Beställ D-KEFS

120010
D-KEFS Komplett
Se under "Beskrivning" för information om vad som ingår

Pris 13 365 SEK

720050-1
D-KEFS Scoring Assistant

Pris 4 225 SEK

120030
D-KEFS Svenskt Manualsupplement

Pris 1 370 SEK

120031
D-KEFS Stimulusbok
Stimulusbok för administrering av Begreppsförståelse, Tornet och Ordspråk

Pris 2 630 SEK

120020
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell avsökning Svarsformulär, 10 st*

Pris 275 SEK

120021
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Sifferserie Svarsformulär, 10 st*

Pris 275 SEK

120022
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavsserie Svarsformulär, 10 st*

Pris 275 SEK

120023
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Siffer- och bokstavsväxling Svarsformulär, 10 st*

Pris 275 SEK

120024
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk hastighet Svarsformulär, 10 st*

Pris 275 SEK

120025
D-KEFS Mönsterflöde Svarshäfte, 10 st*

Pris 295 SEK

120026
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 st*

Pris 210 SEK

120027
D-KEFS Verbalt flöde Protokoll, 10 st*

Pris 295 SEK

120028
D-KEFS Mönsterflöde Protokoll, 10 st*

Pris 210 SEK

120029
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 st*

Pris 295 SEK

120080
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 st*

Pris 380 SEK

120081
D-KEFS Tjugo frågor Protokoll, 10 st*

Pris 235 SEK

120082
D-KEFS Begreppsförståelse Protokoll, 10 st*

Pris 320 SEK

120083
D-KEFS Tornet Protokoll, 10 st*

Pris 320 SEK

120084
D-KEFS Ordspråk Protokoll, 10 st*

Pris 290 SEK

820030-1
D-KEFS Examiner’s Manual

Pris 2 080 SEK

820031-1
D-KEFS Technical Manual

Pris 2 195 SEK

100010
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 1-9

Pris 1 400 SEK

100011
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 10-29

Pris 1 200 SEK

100012
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 30+

Pris 1 000 SEK

100002
Q-interactive - Förköp av upp till 750 deltest
Ange antal deltest

Pris 14 SEK

100003
Q-interactive - Förköp av 751-5000 deltest
Ange antal deltest

Pris 12 SEK

100004
Q-interactive - Förköp av 5001+ deltest
Ange antal deltest

Pris 10 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial