Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

RBANS

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status

Christopher Randolph, 1998

Typ av test: Screeninginstrument för bedömning av kognitivt fungerande
Språkversion: Svensk version, 2013
Åldersintervall: 20–89 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) är ett kort, individualadministrerat screeninginstrument som mäter uppmärksamhetsfunktioner, verbala funktioner, visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne. Utvecklingen av RBANS är baserat på forskning om hur man på ett tillförlitligt, snabbt och effektivt sätt kan mäta olika neurokognitiva funktionsområden. Screeningen består av tolv deltest (och ett valfritt) och tar cirka 20–30 minuter att administrera. RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge; totalt har 454 personer i åldern 20–89 år ur normalbefolkningen genomfört RBANS.

RBANS kan fylla en funktion på olika sätt och inom olika områden. Det kan användas ensamt eller som inledande screening inför ställningstagande om en mer omfattande neuropsykologisk utredning behövs. Inom hälso- och sjukvården är RBANS tillämpbart vid minnes-/demensutredningar, psykiatriska utredningar och rehabilitering. Eftersom RBANS finns i två parallella versioner kan screeningen med fördel användas vid förnyad testning för att följa sjukdomsprogression eller förbättring.

Beskrivning av strukturen i RBANS ››

Beskrivning av deltesten i RBANS ››

Det finns även normer på deltestnivå tillgängliga för RBANS. Även om tolkning av resultat primärt görs på indexnivå i RBANS, så kan det ibland vara relevant att titta på hur personen presterat på enskilda deltest. Det kan handla om fall när det är stor variation mellan resultaten på de olika deltest som bidrar till ett index, eller mellan resultaten på olika index. Detta kan ge fördjupad inblick och förståelse för personens styrkor, svagheter och vardagsfungerande eller ge ytterligare underlag för behandlingsplanering.

Riktlinjer för tolkning av resultat på deltestnivå samt normtabeller ››

Filnedladdning

Availability: I lager

Beställ RBANS

127310
RBANS Komplett
Manual, Stimulusbok A, Stimulusbok B, Protokoll A, 25 st*, Protokoll B, 25 st*, Svarshäfte A, 25 st*, Svarshäfte B, 25 st*. Coding Scoring Template Record Form A, Coding Scoring Template Record Form B, Väska

Pris 3 910 SEK

127330
RBANS Manual

Pris 1 050 SEK

127320
RBANS Protokoll A, 25 st*

Pris 975 SEK

127321
RBANS Protokoll B, 25 st*

Pris 975 SEK

127322
RBANS Svarshäfte A, 25 st*

Pris 670 SEK

127323
RBANS Svarshäfte B, 25 st*

Pris 670 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial