Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Sensory Profile 2

Winnie Dunn (2014)

Typ av test: Skattningsskalor för bedömning av sensorisk bearbetning
Språkversion: Svensk version, 2016
Åldersintervall: 0 månader till 14:11 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 15–30 minuter beroende på vilken av skattningsskalorna som administreras
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Logoped, Leg. Psykolog, Leg. Sjukgymnast

Sensory Profile 2 tillhandahåller information som är viktig för att förstå ett barns mönster av sensorisk bearbetning; vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känsligt för eller tvärtom söker sig till. Utifrån resultaten ges en del tips för interventionsplanering för att i såväl hemmet som i lärandemiljöer kunna planera för och ta hänsyn till det individuella barnets bearbetningsmönster. Resultaten kan också bidra med en pusselbit i utredning av barn med exempelvis ADHD eller autism.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunn´s modell för sensorisk bearbetning.

Skattningsskalorna finns i fyra versioner:

 • Infant Sensory Profile 2 består av 25 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 0–6 månader.
 • Toddler Sensory Profile 2 består av 54 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 7–35 månader.
 • Child Sensory Profile 2 består av 86 påståenden och besvaras av föräldrar som har barn i åldern 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består av 44 påståenden och besvaras av lärare som har elever i åldern 3–14 år.

Resultat från Infant-versionen presenteras utifrån den totala råpoängen och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra.

Resultat från Toddler-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Generell bearbetning, Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från Child-versionen presenteras på tre olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, Bearbetning av balans- och rörelseintryck, Kroppsposition relaterat till sensorisk bearbetning, samt Bearbetning av sinnesintryck i och omkring munnen.
 • Utifrån beteendedelarna Beteende relaterat till sensorisk bearbetning, Sociala och känslomässiga reaktioner relaterat till sensorisk bearbetning, samt Uppmärksamhetsreaktioner relaterat till sensorisk bearbetning.

Resultat från School-versionen presenteras på fyra olika sätt, och beskrivs som Mycket mindre än de flesta andra, Mindre än de flesta andra, Detsamma som de flesta andra, Mer än de flesta andra, eller Mycket mer än de flesta andra:

 • Utifrån kvadranterna Söker sinnesintryck, Undviker sinnesintryck, Sensorisk känslighet och Nedsatt registrering.
 • Utifrån de sensoriska delarna Bearbetning av hörsel- och ljudintryck, Bearbetning av synintryck, Bearbetning av känsel- och beröringsintryck, samt Bearbetning av balans- och rörelseintryck.
 • Utifrån beteendedelen Beteende relaterat till sensorisk bearbetning.
 • Utifrån skolfaktorerna: Skolfaktor 1 som tydliggör elevens behov av externt stöd vid inlärningsaktiviteter, Skolfaktor 2 som tydliggör elevens medvetenhet och uppmärksamhet i lärandemiljön, Skolfaktor 3 som tydliggör elevens grad av tolerans för sinnesintryck vid inlärningsaktiviteter, samt Skolfaktor 4 som tydliggör elevens tillgänglighet vid inlärningsaktiviteter.

Svensk anpassning

SP2 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. För Child-versionen samlades skattningar in i Sverige, Norge och Danmark, och totalt har 729 föräldrar besvarat skalan. Data för School Companion-versionen samlades enbart in i Danmark, och totalt har 240 lärare besvarat skattningsskalan. Inga skandinaviska data har samlats in för småbarnsversionerna Infant och Toddler.

Data har även samlats in i två kliniska grupper. 41 föräldrar till barn med ADHD-diagnoser och 56 föräldrar till barn med autism besvarade Child-versionen.

Filnedladdning

Webbaserad administrering, scoring och resultatredovisning på Q-global

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test. Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till Sensory Profile 2.

Alla data överförs till en krypterad databas i Pearsons serverpark i Kanada och data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer. Webbaserad scoring på Q-global

Information om datalagring och säkerhet ››

Sensory Profile 2 på Q-global

I tillägg till möjligheten att scora SP2 (det vill säga mata in råpoäng från en papper och penna-administrerad skattningsskala), finns ytterligare tre sätt att administrera Sensory Profile 2 på Q-global:

 • Skärmadministrering: Respondenten (föräldern eller läraren) besvarar formuläret på plats direkt på skärmen. Användaren kan under tiden vara tillsammans med barnet och genomföra annat som ingår i utredningen.
 • Skärmadministrering med stöd: Användaren kan hjälpa respondenten att besvara formuläret i de fall det bedöms att hon eller han har otillräcklig språkförståelse för att förstå innebörden i påståendena.
 • Fjärradministrering: En e-postinbjudan med en länk skickas till respondenten via Q-global. E-postmallen kan redigeras så som användaren önskar. Användaren ska ange kontaktuppgifter i de fall respondenten behöver ta kontakt vid eventuella frågor.

Efter administreringen genereras en Resultatsammanställning, se exempelrapport här ››

Systemkrav för Sensory Profile 2 på Q-global ››

Att beställa Sensory Profile 2

För att få tillgång till Q-global och Sensory Profile 2 köper du det i vår e-handel på vanligt vis. Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till Sensory Profile 2.

Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Via länken nedan kan du ladda ner en guide som beskriver Q-global och hur du genererar rapporter. Sist i dokumentet presenteras även en exempelrapport.

Att komma igång med Q-global för SP2 ››

Generell guide för Q-global

Availability: I lager

Beställ Sensory Profile 2

127910
Sensory Profile 2 Komplett
Sensory Profile 2 User´s Manual, Svenskt manualsupplement, Infant Sensory Profile 2, 25 st*, Toddler Sensory Profile 2, 25 st*, Child Sensory Profile 2, 25 st*, School Companion Sensory Profile 2, 25 st*, Väska

Pris 3 365 SEK

127920
Infant Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 SEK

127921
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 SEK

127922
Child Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 SEK

127923
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*

Pris 660 SEK

127931
Sensory Profile 2 Svenskt manualsupplement

Pris 475 SEK

827930
Sensory Profile 2 User´s Manual

Pris 1 685 SEK

127950
Sensory Profile 2 Administrering & poängsättning – 25 resultatsammanställningar
Digital administrering, poängsättning och resultatsammanställning på Q-global.

Pris 530 SEK

127951
Sensory Profile 2 Resultatsammanställning – Licens 1 år
Licens för en användare på Q-global. Poängsättning och resultatsammanställning av skattningsformulär som administrerats i papper och-pennaversioner.

Pris 530 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial