Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BAI

Beck Anxiety Inventory

Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990

Typ av test: Självskattningsskala för att bedöma grad av ångest
Språkversion: Svensk version, 2005
Åldersintervall: 17 år och uppåt
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: 5–10 minuter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter

Beck Anxiety Inventory används för bedömning av grad av ångest samt förändringar i ångesttillstånd. BAI utgörs av ett formulär med 21 påståenden/symtom vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BAI utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva ångestsymtom. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

Availability: I lager

Beställ BAI

120810
BAI Komplett
BAI Manual, BAI Svarsformulär, 10 st*. Allt testmaterial packas i en box.

Pris 765 SEK

120830
BAI Manual

Pris 495 SEK

120820
BAI Svarsformulär, 10 st*

Pris 285 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial