Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

Typ av test: Skattningsskalor för att ge en bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga
Språkversion: Svensk version, 2019
Åldersintervall: 6–19 år
Administrering: Individuell administrering, penna & papper eller digitalt. (Digital scoring)
Tidsåtgång: 20–40 minutter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog

Den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3 utgörs av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans syftar till att ge en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Fokus ligger på problembeteenden och olika typer av psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. Områden som täcks är bland annat:

 • Aggression
 • Atypiskt beteende
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Inlärningssvårigheter
 • Somatisering
 • Undvikande beteende
 • Uppförandeproblem
 • Uppmärksamhetsproblem

Vill du få mer information om BASC-3 eller en kostnadsfri presentation på din arbetsplats? Fyll i formuläret här ››

BASC-3 är enkelt att administera via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; till exempel lärare och föräldrar. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett stratifierat urval som avspeglar normalpopulationen i Sverige, Norge och Danmark (n=1500).

Användningsområden

BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning efter interventioner, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeavvikelser och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. Även om BASC-3 inte ensamt ska ligga till grund för diagnostisering kan man genom att analysera resultaten få en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den svenska versionen av BASC-3 består av tre olika skattningsskalor avsedda för åldern 6:0–19:11 år, var och en indelad i två åldersgrupper. Skalorna innehåller mellan 137–187 påståenden. BASC-3 bygger på den grundläggande tanken om triangulering, det vill säga insamling och integrering av information från olika respondenter. De tre skattningsskalorna är:
· Lärarskattning
· Föräldraskattning
· Självskattning

De olika skattningsskalorna i BASC-3 innehåller en stor mängd olika mått; kliniska skalor, adaptiva skalor, innehållsskalor, samt sammansatta mått och index.

Se en kort introduktionsvideo här >>

Svensk anpassning

Skandinavisk normdata (6–19 år) samt data från kliniska grupper; barn med ADHD, barn med autism och barn med uppförandeproblematik.

Filnedladdning

Digital administrering

BASC-3 kan administreras på papper och scoras digitalt, eller administreras och scoras direkt på skärmen. Det är möjligt att låta respondenten svara på skattningsformulären på klinikens dator eller genom att skicka en länk via e-post. Det är inte möjligt att scora BASC-3 för hand. 

Det finns två sätt att administrera BASC-3 via Q-global:

 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar BASC-3 direkt på skärm hos användaren. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Användare skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Generell guide för Q-global ››

Availability: I lager

Beställ BASC-3

128710
BASC-3 Komplett Kombo
Administrering sker digitalt eller på papper. 60 st Administrering & Scoring + E-manual + Pappersmanual + 60 svarshäften (En bunt av varje).

Pris 6 400 SEK

128760
BASC-3 Komplett Digital
Administrering sker digitalt. 60 st. Administrering & Scoring + E-manual.

Pris 3 000 SEK

128761
BASC-3 Digital Administrering & Scoring, 10 st. *
10 st. digital Administrering & Scoring på Q-global

Pris 500 SEK

128730
BASC-3 Manual
Tryckt pappersmanual

Pris 2 050 SEK

128720
BASC-3 Lärarskattning Ålder 6–11 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

128721
BASC-3 Lärarskattning Ålder 12–19 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

128722
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 6–11 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

128723
BASC-3 Föräldraskattning Ålder 12–19 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

128724
BASC-3 Självskattning Ålder 8–11 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

128725
BASC-3 Självskattning Ålder 12–19 *
Buntstorlek om 10 st. Obs: scoring sker digitalt

Pris 300 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial