Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Movement ABC-2

Movement Assessment Battery for Children - Second Edition

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007

Typ av test: Test för bedömning av barns motoriska utvecklingsnivå
Språkversion: Svensk/engelsk version, 2008
Åldersintervall: 3 år–16 år och 11 månader (checklistan 5 år–12 år)
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 20–40 minuter
Behörighet: Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykolog, Leg. Sjukgymnast, Specialpedagog

Movement ABC-2 är den reviderade versionen av detta klassiska rörelsetest för att identifiera och bedöma problem i barns motoriska utveckling.

Åldersspannet har utvidgats och sträcker sig nu mellan 3 och 16 år, uppdelat på tre åldersintervall: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. Liksom i den tidigare versionen omfattar varje åldersintervall de tre sektionerna Handfunktion, Bollfärdigheter samt Statisk och dynamisk balans, vilka mäts med totalt 8 uppgifter.

Movement ABC-2 genererar fler tolkningsmöjligheter jämfört med föregångaren. Ett barns prestation kan nu jämföras med jämnårigas på tre nivåer; utifrån resultat på enskilda uppgifter, de tre sektionerna och för totalpoängen. Totalpoängen bedöms i relation till ett ”trafikljussystem” som indikerar grad av motoriska svårigheter. I tillägg till testdelen finns precis som tidigare en checklista som kan användas av föräldrar, lärare med flera för skattning av ett barns motoriska vardagsfungerande.

En nyhet i Movement ABC-2 är en interventionsmanual "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, i vilken resultat från en bedömning med MABC-2 kopplas till olika åtgärder för att lära ut och träna specifika motoriska färdigheter.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av Movement ABC-2 utgörs av ett manualsupplement med översättning av  delar ur den brittiska Examiner´s Manual (anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testdel och checklista) , protokoll för respektive åldersintervall, Checklista samt Instruktioner till checklista. Samtliga data är brittiska.

Availability: I lager

Beställ Movement ABC-2

160510
Movement ABC-2 Komplett
Svenskt Manualsupplement, Examiner's Manual, Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties, Protokoll åldersintervall 1–3, 3 x 25 st*, Instruktion till checklista, 5 st, Checklista, 25 st*, Testmaterial, Väska

Pris 15 260 SEK

160530
Movement ABC-2 Svenskt Manualsupplement

Pris 1 555 SEK

160520
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 1 (3–6 år), 25 st*

Pris 900 SEK

160521
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 2 (7–10 år), 25 st*

Pris 900 SEK

160522
Movement ABC-2 Protokoll åldersintervall 3 (11–16 år), 25 st*

Pris 900 SEK

160523
Movement ABC-2 Checklista, 25 st*

Pris 395 SEK

160560
Movement ABC-2 Instruktion till checklista, 5 st

Pris 325 SEK

160561
Movement ABC-2 Gul eltejp, 1 rulle, 25 mm x 20 m

Pris 75 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial