Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

CELF-4

Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition

E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003

Typ av test: Test för bedömning av språksvårigheter
Språkversion: Svensk version, 2013
Åldersintervall: 5:0–12:11 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Cirka 1 ½ timme
Behörighet: Leg. Logoped, Leg. Psykolog, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter, Utbildning CELF-4

Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Bland många olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur samt smidig språklig produktion identifierats. De tretton deltesten i CELF-4 mäter dessa språkliga aspekter, liksom sådana exekutiva funktioner som kan ligga bakom språksvårigheter; verbalt kortidsminne och arbetsminne.

Beskrivning av de 13 ingående deltesten ››

I CELF-4 kan man fastställa sju sammansatta mått, benämnda index. Ett är Index för Grundläggande språkliga färdigheter som sammanfattar ett barns språkliga förmågor generellt. Den sex andra indexen bedömer mer avgränsade språkliga områden och benämns Index för Receptivt språk, Index för Expressivt språk, Index för Språkligt innehåll, Index för Språklig struktur, Index för Språkligt minne samt Index för Arbetsminne.

Resultaten på CELF-4 utvärderas i fyra olika nivåer.

Beskrivning av tolkningsnivåerna ››

Resultaten på CELF-4 utvärderas i fyra olika nivåer: Nivå 1 Identifiera språksvårigheter; Nivå 2 Att belysa svårigheter och styrkor; Nivå 3 Att utvärdera bakomliggande faktorer; Nivå 4 Att utvärdera språket i vardaglig kontext.

Den Pragmatiska profil som ingår i CELF-4 syftar till att fånga sidor av språket som inte är tydliga eller lätta att bedöma i en formell klinisk testsituation. I samband med utredningar av språksvårigheter har det länge varit känt att för några barn spelar pragmatiska svårigheter en betydande roll i deras kommunikationsproblematik. För att inhämta ytterligare information om hur barnet kommunicerar finns dessutom ett Observationsschema att tillgå som beskriver olika kommunikationssvårigheter indelade i fyra områden: Lyssna, Tala, Läsa och Skriva.

Svensk anpassning

Den svenska versionen av CELF-4 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Totalt testades 600 barn och 496 föräldrar besvarade den tillhörande pragmatiska profilen. Dessa data bildar underlag för de skandinaviska normerna. Därutöver samlades data in i fyra kliniska grupper: Barn med språkstörning, barn med Autismspektrumstörning, barn med ADHD och barn med cochleaimplantat.

Behörighetsgivande utbildningar

Pearson Assessment anordnar behörighetsgivande utbildningar i CELF-4, för speciallärare, specialpedagoger och talpedagoger.

Läs mer ››

Övriga utbildningar

Logoped Astrid Frylmark anordnar endagskurs för logopeder och psykologer i Uppsala. Astrid anordnar även uppföljningskurs för behöriga testanvändare med inriktning på dokumentation, tolkning och åtgärder.

Läs mer och anmäl dig direkt på hemsidan ››

Filnedladdning

För att poängsätta och sammanställa resultat från CELF-4 rekommenderas att ett framtaget scoringprogram används.

Systemkrav: Windows XP eller senare versioner av Windows och Microsoft Office Excel.

OBS: Vi har tyvärr ingen support på detta scoringprogram, då det är utvecklat för tidigare versioner av Excel. Nyare versioner av Excel kan ha svårigheter med att läsa filen.

Innan scoringprogrammet laddas ned, kontrollera vilken version av Excel som finns installerad på datorn.

Klicka här för att ta reda på vilken version av Excel du har installerad på datorn ››

CELF-4 Scoringprogram (för Excel 2007 eller senare) ››

CELF-4 Scoringprogram (för Excel 2003 eller tidigare) ››

Instruktioner för dataregistrering i scoringprogrammet ››

Availability: I lager

Beställ CELF-4

170010
CELF-4 Komplett
Manual 1, Protokoll 5–8 år, 25 st*, Protokoll 9–12 år, 25 st*, Pragmatisk profil, 2 x 25 st*, Observationsschema, 2 x 25 st*, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Väska. Notera att scoringprogrammet är gratis och kan laddas ned under fliken "Scoringprogram". 

Pris 14 580 SEK

170030
CELF-4 Manual

Pris 2 005 SEK

170020
CELF-4 Protokoll 5-8 år, 25 st*

Pris 975 SEK

170021
CELF-4 Protokoll 9-12 år, 25 st*

Pris 975 SEK

170022
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 st*

Pris 695 SEK

170023
CELF-4 Observationsschema, 25 st*

Pris 695 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial