Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Medverka i BASC-3 metodutvecklingsprojekt – tjäna pengar till klasskassan!

Just nu arbetar Pearson Assessment med att utveckla frågeformulär (Behavior Assessment System for Children – Third Edition; Reynolds & Kamphaus, 2015) som ska ge en uppfattning om hur barn och ungdomar i skolåldern (6–18 år) tänker, känner och beter sig.

Därför söker vi nu ett begränsat antal skolklasser som vill medverka i projektet under augusti till maj 2018.

Här finner du information om projektet och kan ladda ned informationsmaterial till skolledning/lärare, föräldrar och barn och ungdomar. 

För att formulären ska kunna användas i utredningar av barn med svårigheter, behöver vi samla jämförelsedata från ”barn i största allmänhet”. Därför vänder vi oss till föräldrar med barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år och deras lärare på skolor i Skandinavien.

  • För barn i åldern 6–7 år ska lärare och förälder besvara var sitt frågeformulär om barnet.
  • För barn och ungdomar 8–18 år ska även de själva besvara ett frågeformulär.

Det är en angelägen uppgift att utveckla tillförlitliga metoder för att kunna hjälpa barn och ungdomar med olika typer av svårigheter. Det nu pågående utvecklingsarbetet kommer att resultera i frågeformulär som blir viktiga tillskott till dessa metoder. Vi hoppas att ni av denna anledning vill medverka i projektet.

Får någon veta resultaten?

NEJ! Inga resultat lämnas vidare, varken till lärare, förälder eller eleven själv. Det är viktigt att understryka att vi “testar frågeformulären” INTE enskilda lärare, elever eller föräldrar.

All insamlad information och data behandlas konfidentiellt. Inga resultat presenteras på individnivå i något sammanhang. All data kommer att analyseras och presenteras på gruppnivå i tabeller i den manual som hör till frågeformulären. Denna information ligger till grund för hur resultat på frågeformulären ska tolkas.

Vad ska skolledning och lärare göra?

Initiativet till att medverka i projektet kan komma från skolledningen eller från lärare på skolan; skolledningen ska emellertid ge sitt godkännande till att klassen får medverka.

  • Lärarna ska informera föräldrarna i klassen om projektet. INGEN – vare sig barnet eller ungdomen själv eller lärare får medverka utan förälders skriftliga samtycke.
  • Inom projektets ramar ligger att en lärare maximalt får besvara frågeformulär för 5–7 enskilda elever i en klass, detta i syfte att kvalitetssäkra data. Exempelvis om 15 föräldrar ger sitt samtycke till att medverka måste det finnas minst 3 lärare som är positiva till att medverka i projektet.

  • Vi behöver få information från klassen om vilka lärare som ska besvara frågeformuläret för vilket barn, och e-postadresser till dessa lärare. Ansvarig projektledare hos oss är behjälplig med detta. 

Hur ska projektet genomföras?

  • Eleverna (åldern 8–18 år) besvarar frågeformuläret under skoltid. Företrädesvis besvaras formuläret digitalt. Vi tillhandahåller en länk till formuläret med ID-kod. Ansvarig hos oss kommer att närvara när eleverna besvarar formuläret för att vara behjälplig med inloggning och svara på eventuella frågor. Det tar cirka 25 minuter att besvara formuläret, men avsätt 60 minuter då tid behövs för inloggning, instruktioner etc.

  • Lärarna besvarar frågeformuläret digitalt. Vi tillhandahåller (via mottagna e-postadresser) en länk till formuläret tillsammans med ID-kod. Det tar cirka 25 minuter att besvara formuläret.

  • Föräldrarna besvarar frågeformuläret digitalt. Vi tillhandahåller (via mottagna e-postadresser på samtyckesblanketten, även elevernas e-postadresser samlas in på denna blankett) en länk till formuläret tillsammans med ID-kod. Det tar cirka 25 minuter att besvara formuläret.

Vad får man för att medverka?

Vi utbetalar ett arvode till medverkande klasser enligt följande:

Ålder Vad Antal Arvode Exempel
6-7 år Besvarat föräldraformulär
och lärarformulär
15 matchade* formulär eller fler 400 SEK per
matchat formulär
15 matchade formulär x 400 = 6 000 SEK
20 matchade formulär x 400 = 8 000 SEK
8-18 år  Besvarat föräldraformulär,
barnets/ungdomens formulär
och lärarformulär
15-19 matchade formulär  400 SEK per
matchat formulär 
15 matchade formulär x 400 = 6 000 SEK
19 matchade formulär x 400 = 7 600 SEK
20+ matchade formulär 500 SEK per
matchat formulär
20 matchade formulär x 500 = 10 000 SEK
(maximalt arvode) 

* Matchade formulär = formulär för samma elev/barn/ungdom, exempelvis Kalles förälder, Kalles lärare och för åldern 8–18 år även Kalle själv.

Klassen bestämmer själv hur man vill använda arvodet, men det rekommenderas att man innan projektet påbörjas tillsammans har beslutat om hur arvodet ska användas.

Nedan finns nödvändig information som kan laddas ned och skrivas ut eller bifogas mejl.

Information till skolledning/lärare ››

Information till barn och ungdomar ››

Information till föräldrar ››

Samtyckesblankett ››

Samtyckesblankett 18 år och äldre ››

Avtal mellan skolan och Pearson Assessment ››

Önskar du ytterligare information, kontakta ansvarig projektledare:

Marie Kristoffersson
marie.kristoffersson@pearson.com
070-797 61 08

Eller chefen för testutvecklingen:

Katarina Forssén
katarina.forssen@pearson.com
070-480 16 92