Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Effekter

Cogmed Effekter

Effekter av träning

De främsta effekterna av Cogmed Arbetsminnesträning är ökad koncentrationsförmåga och uthållighet vid kognitivt krävande uppgifter samt ökad inlärningsförmåga. Många upplever också att de har fått ökat självförtroende och känner sig mer bekväma i sociala sammanhang. 

Senaste skolforskningen visar också att arbetsminneskapaciteten är en av de starkaste prediktorerna för framtida skolprestation, både inom matematik och läsförståelse. Efter genomförd träning med Cogmed kan man höja sin arbetsminneskapacitet med 20-30%.

Nya träningsplaner

Nu finns nya träningsplaner som gör det möjligt att träna kortare pass, men med samma goda träningseffekter. Detta gör det mycket lättare att genomföra träningen trots tidsbrist eller bristande kognitiv uthållighet hos den som tränar. Du kan välja mellan följande träningsplaner: 

25 minuter/pass – totalt 40 pass. 
35 minuter/pass – totalt 30 pass. 
50 minuter/pass – totalt 25 pass. 

Du kan välja att träna 3, 4 eller 5 pass i veckan.  

Finns det långtidseffekter?

Ja, positiva effekter som kvarstår månader efter att träningen med Cogmed har avslutats har nu visats i mer än 20 olika forskningsstudier. Uppföljningstiden har varierat från 2 upp till så lång tid som 24 månader och har inkluderat b.la. mått på koncentrationsförmåga och arbetsminne. Mer information om detta kan du hitta här.

Under de senaste åren har det även kommit ett flertal studier som visar på långtidseffekter på skolprestation efter träning med Cogmed. Den längsta studien undersökte skolprestation under 2 år hos elever i en svensk skola (Söderqvist & Bergman Nutley, 2015). En klass tränade med Cogmed i helklass under årskurs 4, medan en parallelklass fick undervisning som vanligt under samma tidsperiod. Två år senare visades att den klass som tränat Cogmed preseterade bättre på skoltest av både matte och svenska, med en effektstorlek i svenska på 0,66 och i matematik på 0,58. Detta kan sättas i perspektiv av att den världsberömda pedagogikforskaren John Hattie har föreslagit att en intervention bör ha en effektstorlek på över 0,4 för att anses vara värdefull. För mer information om studien hittar ni en svensk sammanfattning av studien här, eller orginalartikeln här. Resultaten från den här studien visar tydligt att effekten av Cogmed påverkar inlärningen och skolprestationen för elever under flera år efter träningen och visar att även normal- till högpresterande elever kan ha stor nytta av att träna med Cogmed.

I en annan studie från Linnéuniversitet tränade en årskurs 1 skolkass med Cogmed och två månder senare jämfördes deras ordavkodningsförmåga med eleverna i en klass som hade fått vanlig undervisning under samma period. Resultaten visade att eleverna som tränat Cogmed hade förbättrats avsevärt mycket mer än jämförelseklassen, med en stor effektstorlek på 1,24 (Fälth et al. 2015). Forskning vid Stockholms Universitet har också visat att Cogmed kan vara ett värdefullt komplement till specialundervisning, då elever som fick specialundervisning och tränade Cogmed förbättrades mer i deras läsförmåga och matematik än vad elever som endast fick specialundervisning och en lågintensiv version av Cogmed gjorde (Dahlin 2011, 2013). Dessa effekter kvarstod 7 månader efter att träningen avslutats (med en stor effektstorlek på 0,91 för läsning och 0,65 för matematik).