Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BDI-II

Beck Depression Inventory - Second Edition

Aaron T. Beck, Robert A. Steer & Gregory K. Brown, 1996

Typ av test: Självskattningsskala för att bedöma grad av depression
Språkversion: Svensk version, 2005
Åldersintervall: 13–80 år
Administrering: Individuell eller grupp
Tidsåtgång: 5–10 minuter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Särskilt tillstånd för köp av enstaka produkter

Beck Depression Inventory-II används för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd. Inventoriet innehåller 21 grupper av symtom och attityder vilka skattas på en fyrgradig skala från 0–3 i termer av svårighetsgrad. BDI-II utvärderar såväl fysiologiska som kognitiva symtom på depression. Resultatet tolkas i relation till framtagna gränsvärden.

Svensk anpassning

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

Availability: I lager

Beställ BDI-II

120610
BDI-II Komplett
BDI-II Manual, BDI-II Svarsformulär, 10 st*. Allt testmaterial packas i en box.

Pris 775 SEK

120630
BDI-II Manual

Pris 495 SEK

120620
BDI-II Svarsformulär, 10 st*

Pris 295 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial