Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WPPSI-IV

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition

David Wechsler, 2012

Typ av test: Test för bedömning av kognitivt fungerande hos förskolebarn
Språkversion: Svensk version, 2014
Åldersintervall: 2:6–3:11 år; 4:0–7:7 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 30–40 minuter (2:6–3:11 år) respektive 45–60 minuter (4:0–7:7 år)
Behörighet: Leg. Psykolog

WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen. Nya deltest och index har tillkommit och skalans åldersintervall har utökats uppåt till 7:7 år.

De tio indexen i WPPSI-IV kan ses som en tredelad hierarkisk modell med IK Hela skalan överst, sedan de primära indexen följda av de sekundära indexen.

Klicka här för att se den nya strukturen för de två åldersgrupperna ››

Nya primära index

I Visuospatialt Index ligger tonvikten på integrering av förhållandet mellan helhet och delar, spatial bearbetning och visuomotorisk förmåga, medan Fluid Index ger ett mått på förmågan att kunna bearbeta information, tänka logiskt och hitta lösningar på nya problem. Arbetsminnesindex ger ett mått på visuell och visuospatial arbetsminneskapacitet avseende relativt okomplicerad information.

Nya sekundära index

Icke-verbalt Index ger ett översiktligt mått på ett barns kognitiva fungerade utifrån resultat på deltest som inte kräver verbala svar. Med hjälp av Kognitivt resursindex finns möjlighet att uppskatta ett mått på kognitiv funktionsnivå som är mindre påverkat av arbetsminnets kapacitet och bearbetningshastighet, medan Basalt bearbetningsindex ger ett mått på just dessa funktioner.

Nya deltest

De två deltesten i Arbetsminnesindex är nykonstruerade; Bildminne och Spatialt minne – båda visuella. I Snabbhetsindex är deltesten Symbolletning och Kodning modifierade, och deltestet Överstrykning är en modifierad version av Djurletning i WISC-IV.

Klicka här för en översiktlig beskrivning av deltesten ››

Klicka här för en beskrivning av skillnaderna mellan WPPSI-IV och WPPSI-III ››

WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual

Klicka här för en överblick av innehållet i den amerikanska tekniska manualen ››

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WPPSI-IV är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt, ett arbete som beskrivs i WPPSI-IV Manual Del 1. Totalt testades 463 barn och normerna bygger på skandinaviska data. I manualen refereras resultat från kliniska studier (genomförda vid den amerikanska standardiseringen): barn med mild mental retardation, barn med måttlig mental retardation, barn med utvecklingsmässiga riskfaktorer, barn med autistiskt syndrom och barn med Aspergers syndrom.

WPPSI-IV utbildning

Vi rekommenderar utbildning.
Kontakta psykolog Eva Tideman, E-post: eva.tideman@psychology.lu.se

Filnedladdning

Webbaserad scoring på Q-global

I och med lanseringen av WPPSI-IV kan vi för första gången erbjuda scoring på Q-global – Pearson Assessments nya webbaserade plattform för automatisk scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WPPSI-IV. All data om testpersoner överförs från datorn till en krypterad databas på Pearsons serverpark i Kanada. Alla data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt.

Vad är Q-global?

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör scoring och resultatsammanställning av test. Scoring på Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till de scoringprogram du köpt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man därför använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WPPSI-IV Scoring på Q-global

Du matar in råpoäng från ett ifyllt testprotokoll, och testresultaten sammanställs i form av skalpoäng, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser och grafer. WPPSI-IV Scoring säljs som femårsprenumeration med två olika möjligheter:

• WPPSI-IV Scoring – enanvändarlicens: En användare får ett konto med obegränsad användning av WPPSI-IV Scoring under fem år.

• WPPSI-IV Scoring – fem licenser: Fem användare på samma arbetsplats ges egna konton med obegränsad användning av WPPSI-IV scoring i fem år.

Systemkrav för WPPSI-IV Scoring på Q-global ››

Klicka här för att se exempelrapport ››

Att beställa WPPSI-IV Scoring

För att få tillgång till Q-global och WPPSI-IV Scoring väljer du att köpa WPPSI-IV Scoring i e-handeln på vanligt vis. När du genomfört beställningen, får du en länk från vår kundservice, där du anger vem, eller vilka, som ska ha tillgång till kontot eller kontona. (Observera att samma behörighetskrav gäller för WPPSI-IV Scoring som för hela testet - användaren måste vara leg. psykolog). Därefter får användaren (eller användarna) ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till WPPSI-IV Scoring. Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag. 

Via länken nedan kan du ladda ner en guide som beskriver Q-global och hur du genererar rapporter. Sist i dokumentet presenteras även en exempelrapport.

Att komma igång med Q-global för WPPSI-IV ››

Generell guide för Q-global

Availability: I lager

Beställ WPPSI-IV

111310
WPPSI-IV Komplett
Manual Del 1, Manual Del 2, Protokoll 2:6–3:11, 25 st*, Protokoll 4:0–7:7, 25 st*, Svarshäfte 1, 25 st*, Svarshäfte 2, 25 st*, Svarshäfte 3, 25 st*, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Stimulusbok 3, Testmaterial, Väska

Pris 16 210 SEK

811330-1
WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual
Ingår ej i WPPSI-IV Komplett. Se under Beskrivning vad den innehåller.

Pris 2 590 SEK

111330
WPPSI-IV Manual Del 1

Pris 1 525 SEK

111331
WPPSI-IV Manual Del 2

Pris 1 525 SEK

111320
WPPSI-IV Protokoll 2:6–3:11 år, 25 st*

Pris 1 020 SEK

111321
WPPSI-IV Protokoll 4:0–7:7 år, 25 st*

Pris 1 020 SEK

111322-1
WPPSI-IV Svarshäfte 1, 25 st*
Symbolletning

Pris 510 SEK

111323-1
WPPSI-IV Svarshäfte 2, 25 st*
Överstrykning

Pris 510 SEK

111324-1
WPPSI-IV Svarshäfte 3, 25 st*
Kodning

Pris 510 SEK

111350
WPPSI-IV Scoring – Licens för en användare
En användare får obegränsad användning av WPPSI-IV Scoring (webbaserad) i fem år. Läs mer under fliken Scoringprogram.

Pris 5 405 SEK

111351
WPPSI-IV Scoring – Licenser för fem användare
Priset är inkl. 10 % rabatt. Fem användare får obegränsad användning av WPPSI-IV Scoring (webbaserad) i fem år. Läs mer under fliken Scoringprogram.

Pris 24 270 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial